Thứ Năm sau Chúa Nhật 12 mùa Thường Niên – Ngày 23/06/2016

Lời Chúa: Mt 7, 21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”. “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”. Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.


Suy niệm

«Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá» (Mt 7, 24-25).

Có lẽ chẳng ai dại dột chọn bãi cát để xây nhà ở. Tuy nhiên, có khi ta lại xây ngôi nhà đời mình trên cát mà không hay biết. Đó là khi ta nghe Lời Chúa mà chẳng đem ra thực hành. Biết nhiều về Chúa qua việc học hỏi Giáo lý, đào sâu giáo huấn Hội thánh vẫn chưa đủ. Siêng năng lắng nghe Chúa nói khi nghe và đọc Kinh thánh vẫn chưa đủ. Phải đem những điều Chúa dạy thực hiện trong cuộc sống mới là làm đúng điều Chúa Giêsu dạy. Khi đó ta mới là người khôn ngoan xây nhà trên nền đá vững chắc, cho dù gặp khó khăn hay nghịch cảnh thì nhà ấy vẫn an toàn, bền vững.

Người ta thường nói: «con đường xa nhất là con đường từ cái miệng đến bàn tay». Con đường từ “nghe Lời Chúa” đến “thực hành Lời Chúa” đôi khi cũng xa vời vợi nếu chúng ta không để cho Lời đi vào cuộc sống. Người Kitô hữu không phải là những thầy dạy lý thuyết nhưng là những người bước theo và thực hành giáo huấn của Chúa Giêsu. Lời Chúa sẽ sinh hoa kết trái khi chúng ta suy gẫm, ghi nhớ và áp dụng vào cuộc đời mình. Lời Chúa có sức biến đổi và hướng dẫn chúng ta trong mọi cảnh huống cuộc đời; vì thế hãy xác tín vào sức mạnh của Lời Chúa và không ngừng dấn bước cộng tác với Lời.

Lạy Chúa, Nước Trời là nơi tình yêu Thiên Chúa ngự trị, và là nơi quy tụ những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết can đảm thực thi Lời Chúa dạy bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày dù có lúc việc thực thi này khiến con phải chịu nhiều khó khăn và hy sinh, nhưng thực hành Lời Chúa sẽ bảo đảm cho con được vào dự hội yêu thương thiên đàng. Amen.


Comments are closed.