Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên – THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính – Ngày 18/10/2021

Lời Chúa: Lc 10, 1-9

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi! Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.

 


Suy niệm

THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”

Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu cầu nguyện lâu giờ và bàn hỏi với Chúa Cha trước những quyết định quan trọng. Giáo hội luôn sống xác tín rằng Chúa gọi ai làm môn đệ trước tiên là do ý muốn và quyết định của Ngài rồi mới đến lời đáp trả của con người. Vì thế, thánh Luca chúng ta mừng kính hôm nay được mời gọi làm tông đồ cho Chúa, nghĩa là người được sai đi.

Mở đầu cho đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người”. Thánh sử Luca đã cho chúng ta biết được mệnh lệnh lên đường. Xưa Chúa đã sai các Tông đồ, các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng và nhắc nhở các ông phải ý thức về nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ ấy phải được thi hành chung với nhau. Khi thi hành nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng, mọi tín hữu cũng ý thức mình thuộc về nhóm môn đệ của Chúa Giêsu và dưới quyền chỉ đạo của Ngài. Hơn nữa, người môn đệ cũng ý thức về lời mời gọi đi đến mọi nơi, đến “tất cả các thành”, loan truyền Tin Mừng cho mọi người. Người môn đệ cũng được nhắc nhở ý thức rằng: loan Tin Mừng là sứ vụ cần thiết như “lúa chín đầy đồng” không thể bỏ bê, cũng không thể chậm trễ.

Sau khi Chúa Giêsu hướng dẫn về những điều cần thiết cho việc thực thi sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Ngài tiếp tục nhắn nhủ các môn đệ về hành trang cần mang theo. Hành trang phải gọn nhẹ, chỉ để phục vụ sứ mạng, không cồng kềnh để rồi bị chi phối làm chậm hoặc làm chùn bước chân sứ vụ: “các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép”. Người môn đệ cũng không bận tâm về nơi ăn chốn ở, về những phương tiện vật chất cá nhân, những nhu cầu phục vụ đời sống thường ngày: “các con hãy ăn những thức người ta dọn cho”. Ngoài ra, về các tương quan Chúa Giêsu cũng nhắc thêm: người môn đệ phải thanh thoát không dính bén và níu kéo những tình cảm nảy sinh dọc đường để một lòng một ý chu toàn sứ mạng cách khẩn thiết, không la cà, không chậm trễ, không phân tán. Các ông biết bằng lòng với những sự đón tiếp, những gì sẽ gặp phải trong khi thi hành sứ vụ cách vui tươi. Đối với mọi người, người môn đệ đem “bình an”; đối với những tâm hồn đau thương tan nát, người môn đệ phải “xoa dịu và chữa lành”.

Qua bài Tin Mừng của Thánh Luca, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta-môn đệ của Chúa rằng: đừng quên mình đang thuộc về Chúa, được Chúa hướng dẫn; đừng quên sự hiệp thông trong Hội Thánh của thầy Giêsu; đừng thích ngồi những chỗ an toàn; đừng chọn những tiện nghi dễ chịu, níu kéo và bám víu vào những tình cảm chóng qua… Tất cả những thứ ấy dễ làm bước chân chúng ta chậm lại, nhiệt tâm tông đồ cạn kiệt, và tâm hồn chúng ta bị chi phối vỡ vụn hay phân mảnh.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con được Chúa sai đến với những cánh đồng khác nhau và chúng con cũng sẽ loan báo Tin Mừng của Chúa cách khác nhau. Như thánh Luca xưa đã được Chúa linh hứng viết lại Lời của Chúa, xin giúp chúng con dễ dàng lắng nghe lời mời gọi trở thành thợ gặt của Chúa. Amen.


Comments are closed.