Thứ Hai tuần XXI Thường Niên – Ngày 28/8/2023

Lời Chúa: Mt 23, 13-22

Hôm ấy, Đức Giê-su nói: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: Ai chỉ đền thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói: Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.”

 


Suy niệm

CHÂN THỰC TRONG LỐI SỐNG

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào” (Mt 23,13).

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách các luật sĩ và biệt phái về các tội giả hình. Sự khiển trách này có tính cảnh giác nhằm mục đích để họ sửa lỗi. Vì sau lời khiển trách, Ngài lại ban lời chỉ dẫn cho họ. Chúa Giêsu muốn tỏ lộ sứ vụ thẩm phán của Người: Và như vậy, Nước Trời đã xuất hiện, Đấng Thiên Sai thi hành trách nhiệm thẩm phán của mình.

Qua những lời khiển trách các luật sĩ và các biệt phái, Chúa nhắm đến giáo lý khắt khe của họ, thứ giáo lý cản trở người ta vào Nước Trời. Họ quá đòi hỏi tha nhân về vấn đề sống đạo, tuân giữ luật Chúa cách tỉ mỉ cặn kẽ, đang khi họ lại tìm đủ lý do để miễn chước cho mình khỏi phải giữ hoặc giảm thiểu những việc phải làm, những điều phải tuân giữ. Họ lợi dụng chức vụ, địa vị và những công việc đạo đức, phụng vụ để trục lợi vật chất.

Chúa than trách về việc truyền giáo nhiệt tình đưa người ta vào đạo, nhưng để lấy tiếng chứ không lo dạy dỗ họ đến nơi đến chốn theo giáo lý của Thiên Chúa. Các luật sĩ và biệt phái chỉ biết chăm chú hoạt động sôi nổi để truyền giáo mà ít lưu tâm đến vấn đề dạy dỗ, hướng dẫn và đào tạo cho người sống đạo cách cụ thể và thiết thực. Người còn khiển trách họ về tội ngụy biện trong các lời thề. Theo tinh thần của Chúa thì mọi lời thề đều phải giữ, bất cứ dưới hình thức nào. Nhưng họ lại giải thích chỉ khi nào nhân danh Chúa mà thề thì mới phải giữ.

Với mỗi người chúng ta, khi phải nhắc đến sai sót, lỗi lầm của tha nhân, chúng ta cần phải dựa vào những bằng chứng cụ thể và chính xác, chứ đừng nói chung chung làm mất hiệu nghiệm cho người được sửa sai. Chúng ta chỉ có quyền nhắc nhủ, khuyên bảo và tạo điều kiện cho người khác sửa sai chứ không có quyền phê bình, khiển trách, chỉ trích. Bởi quyền xét xử chỉ dành riêng cho Thiên Chúa và những người được Thiên Chúa ủy phái có trách nhiệm đối với người khác.

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta có thể không mắc tội giả hình, nhưng cũng sẽ mắc nhiều lỗi lầm khác trong việc truyền giáo, trong dời sống đạo đức và trong việc giữ luật Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết trình bày Lời chứ không áp đặt kẻ khác theo quan niệm riêng của mình. Biết nêu gương sáng trong cách sống để lôi kéo và hướng dẫn mọi người về với Chúa, chứ không gây ảnh hưởng cá nhân hoặc tìm tư lợi, hầu làm cho Nước Chúa được mở rộng, Danh Chúa được cả sáng.

Lạy Chúa, khi con rơi vào tội lỗi, xin giúp con biết lắng nghe và đón nhận những lời sửa dạy trong sự khiêm tốn và thực sự ăn năn về tội lỗi của mình. Xin cho con sự khôn ngoan, can đảm và lòng thương xót trong cuộc sống để con dám nói lên sự thật vì lợi ích của chính những người cần nghe, giúp họ trở về với Chúa. Amen.


Comments are closed.