Chúa Nhật tuần XXI Thường Niên – Ngày 27/8/2023

Lời Chúa: Mt 16,13-20

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.

 


Suy niệm

THẦY LÀ ĐỨC KITÔ

“Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16).

Bài Tin Mừng hôm nay là một phân đoạn trong chương 16 của Thánh Mátthêu mà các trình thuật đều xoay quanh vấn đề căn tính của Đức Giêsu. Ở những phân đoạn liền trước, Đức Giêsu đã từ chối làm phép lạ cho người Do Thái vì họ không tin nhưng chỉ muốn thử Ngài (Mt 16,1-4). Sau đó, Đức Giêsu đã quở trách các môn đệ vì họ chưa hiểu gì về con người thật của Ngài mà chỉ loay hoay đến việc không đem theo bánh (Mt 16,5-12). Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu và các môn đệ di chuyển đến vùng kế cận thành Xêdarê Philiphê và Đức Giêsu đã hỏi các ông về căn tính của Ngài. Ở đây có một điểm thú vị, địa danh Cêrêsa được thánh Mátthêu nhắc đến khi chuyển cảnh giữa các phân đoạn làm nổi bật sứ điệp mà tin mừng truyền tải. Xêdarê Philiphê là một địa hạt gồm nhiều tôn giáo lớn nhỏ. Nơi đây người ta tôn thờ nhiều vị thần khác nhau. Điều này gắn lời tuyên xưng của Phêrô vào một bối cảnh trong đó Đức Giêsu không chỉ là Đấng Kitô của các môn đệ, nhưng là Đấng Kitô của thế giới đa hợp về niềm tin.

Hiện nay, có rất nhiều tôn giáo trên thế giới và Kitô giáo cũng một trong số đó. Các Kitô hữu ở rải rác khắp các vùng và sống xen lẫn với các tôn giáo khác. Với sự phát triển của công nghệ truyền thông và chủ nghĩa tự do, ai ai cũng cố gắng tìm mọi cách để thượng tôn tôn giáo của mình. Bên cạnh đó, một số người có lập trường ôn hoà hơn, họ cho rằng tôn giáo chỉ là phương tiện để con người có thể sống tốt trong cuộc sống hiện tại, như triết gia Kant gọi đó là sự hợp lý của lý tính và như quan niệm của người bình dân: “đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành”. Vậy nên, trong bối cảnh hiện đại, Chúa Giêsu có khuynh hướng bị giản lược thành một nhà sáng lập tôn giáo như các tôn giáo khác hay chỉ như một nhân vật kiệt xuất và tốt lành trong lịch sử.

Loan báo cho thế giới biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Chúa và là Đấng Cứu Độ duy nhất trong bối cảnh hôm nay rất cần thiết trong cuộc sống người Kitô hữu. Nhưng để việc đó trở nên hữu hiệu, điều tiên quyết tuyệt đối quan trọng, là niềm tin của chúng ta vào Chúa của mình. Chúng ta có thực sự nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất của cuộc đời ta? Mọi hành động của chúng ta, trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử, trong suy nghĩ có thực là những người đã gặp gỡ Đấng Kitô, đã tin tưởng và sống theo Ngài hay không? Chắc hẳn đối với con người ngày nay, điều đánh động họ nhất, vẫn luôn là đời sống gương sáng của người Kitô hữu chúng ta. Vậy nên, lời tuyên xưng và làm chứng cho Đức Kitô là Đấng Kitô, là Chúa và là Đấng Cứu Độ duy nhất giữa thế giới đa tôn giáo khởi đi từ niềm tin của chúng ta vào Chúa. Một đức tin diễn tả bằng hành động nơi cuộc sống hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban thêm ơn đức tin và sức mạnh cho chúng con để chúng con bằng cuộc sống của mình, có thể tuyên xưng và làm chứng cho Chúa là Đấng Kitô, là Chúa và Đấng Cứu Độ duy nhất giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.


Comments are closed.