Thứ Hai tuần XX Thường Niên – Ngày 21/8/2023

Lời Chúa: Mt 19, 16-22

Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ, và Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

 


Suy niệm

TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 9, 21)

Ở đời, đã là người, ai ai cũng muốn một cuộc sống giàu có với đầy đủ của cải vật chất, ai cũng ao ước sống lâu và có cuộc đời được kéo dài trong hạnh phúc. Tuy nhiên, con người thường gặp phải nhiều đau khổ, bệnh tật, nhất là không sao tránh được cái chết. Dù vậy, khát khao được giàu có và sống một cuộc sống hạnh phúc vẫn âm thầm đeo đuổi mỗi người trong từng ngày sống.

Qua bài Tin mừng, thánh Mattheu thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và anh thanh niên giàu có. Anh ta có đầy đủ của cải vật chất. Tuy nhiên, anh thoáng thấy của cải không phải là hạnh phúc đích thực, vì thế, anh đến với Chúa để tìm sự khôn ngoan dẫn đến hạnh phúc đích thực mà anh hằng mong ước. Khổ thay, con đường khôn ngoan Chúa vạch ra cho anh đã bị tiền tài vật chất chận ngang, làm anh không nhận ra cái quý giá nhất mà anh phải tìm kiếm và đạt được chính là sự sống đời đời. Khi nghe Chúa Giê-su mời gọi anh chia sẻ của cải mình cho người nghèo khó, anh đã buồn rầu bỏ đi.

Điều này cho thấy con người có thể dễ dàng theo Chúa khi họ không phải từ bỏ của cải mình có. Khi đòi phải từ bỏ những đồng tiền, họ khó dứt được vì vật chất được coi là quan trọng như chính mạng sống mình. Ông bà xưa mới có câu “đồng tiền liền khúc ruột”. Bước theo Chúa là sự lựa chọn trọn hảo, duy chỉ có theo Chúa mới có được sự sống đời đời và con đường này cũng đầy gian nan và rất khó đi, vì những ai chọn theo Chúa buộc phải từ bỏ tất cả, dù đó là mạng sống mình. Sự từ bỏ đích thực được Chúa Giêsu thực hiện trên thập giá, đó là hành động giờ đây được tái hiện trong cuộc đời những ai bước theo Chúa. Ngài mời gọi mỗi người tham dự vào sự từ bỏ của Ngài để Ngài ban sự sống đời đời cho những ai theo Ngài.

Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết từ bỏ những gì đang trói buộc làm chúng con không thuộc về Chúa để được thanh thoát và hiệp hành với Chúa. Amen.


Comments are closed.