Thứ Ba tuần XX Thường Niên – Đức Maria Nữ Vương – Ngày 22/8/2023

Lời Chúa: Lc,1,26-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 


Suy niệm

CÙNG MẸ THƯA LÊN HAI TIẾNG “XIN VÂNG”

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1:38).

Hôm nay, trong ngày lễ mừng lễ Đức Maria Nữ Vương, chúng ta được mời gọi cùng nhau suy niệm về những lời sâu sắc mà Mẹ đã nói, “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1:38). Trong câu nói đơn giản nhưng mạnh mẽ này, Đức Maria dạy chúng ta điều cốt yếu của sự khiêm nhường, vâng lời và tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa. Qua lời thưa “xin vâng”, Mẹ được tôn vinh là Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ trở thành ngọn hải đăng soi dẫn cho chúng ta noi gương Đức Mẹ tìm kiếm và nhận ra Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Câu trả lời của Mẹ với sứ thần là minh chứng cho niềm tin vững chắc của Mẹ vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Mặc dù chưa hiểu đầy đủ ý nghĩa và vai trò của mình trong kế hoạch của Chúa, nhưng Mẹ đã hoàn toàn chấp nhận trách nhiệm to lớn trước mắt. Cuộc đời của Mẹ không phải là không có những thử thách và khó khăn. Mẹ đã trở thành một người mẹ khi vẫn còn là một trinh nữ; Mẹ chấp nhận đối diện với sự chế giễu và hiểu lầm của người khác, và phải chứng kiến Con mình chịu đóng đinh trên thập giá. Tuy nhiên, Mẹ vẫn kiên định trong niềm tin và tình yêu dành cho Chúa. Trong sự khiêm nhường, Mẹ nhận mình là tôi tớ hèn mọn của Chúa, sẵn sàng thi hành thánh ý Chúa với lòng tin tưởng phó thác trọn vẹn.

Ngày nay, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ Maria bằng cách dám nói lời “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh. Hai tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria không phải là một sự kiện xảy ra một lần mà là một cam kết suốt đời theo thánh ý Thiên Chúa. Trong cuộc sống của mình, chúng ta được kêu gọi liên tục tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa và cởi mở với kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta. Khi đối mặt với những thử thách, chúng ta đừng nản lòng; trái lại, hãy hướng về Đức Maria, Mẹ của chúng ta, để xin Mẹ chuyển cầu và hướng dẫn. Như Mẹ đã tin cậy và phó thác hoàn toàn vào kế hoạch của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải tin rằng Thiên Chúa có một mục đích và kế hoạch riêng cho mỗi chúng ta. Có thể không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu con đường phía trước, nhưng chúng ta tin rằng thánh ý Thiên Chúa luôn luôn được tỏ bày trong mọi biến cố vì lợi ích cho phần rỗi của chúng ta và của người được Chúa yêu mến.

Lạy Chúa, xin cho chúng con tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Chúa, biết tìm kiếm sự trợ giúp của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con một lòng sùng kính mến yêu Đức Maria Nữ Vương, biết noi gương Mẹ thưa lên tiếng “xin vâng” của đời mình. Qua đó, chúng con có thể làm vinh danh Chúa, sống xứng danh là con cái Đấng Tối Cao và được thừa hưởng vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Amen.


Comments are closed.