Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên – Ngày 02/08/2021

Lời Chúa: Mt 14,13-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ.

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”.

Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa lại rằng: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Người bảo các ông rằng: “Hãy đem lại cho Thầy”.

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

 


Suy niệm

PHÉP LẠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG

“Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng” (Mt 14,19).

Trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều hôm nay làm nổi bật tấm lòng của Chúa Giêsu: “Ngài thấy dân chúng đông đảo thì chạnh lòng thương”. Cả Chúa và các môn đệ đều nhìn thấy tình trạng của đám đông lúc bấy giờ. Tuy nhiên, hai cái nhìn lại có nhiều sự khác biệt. Trong khi các môn đệ nhìn thấy nhu cầu của dân chúng và muốn giải tán họ để họ tự lo liệu; thì Chúa cũng thấy, nhưng với một cái nhìn của sự thương xót, và cái nhìn này đã đưa đến hành động. Quả thật, lòng cảm thương dân chúng của Chúa Giêsu không dừng lại ở trong suy nghĩ, nhưng được tỏ lộ bằng hành động cụ thể. Chúa đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để đáp ứng nhu cầu về thể xác của đám đông.

Phép lạ hoá bánh ra nhiều hôm nay là một bài học sâu xa về lòng thương xót mà Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ. Người môn đệ của Chúa cần có một cái nhìn tinh tế như Chúa, để có khả năng nhận ra nhu cầu của anh chị em mình. Hơn nữa, sự chạnh thương không chỉ dừng lại ở việc nhận ra, nhưng phải đi đến hành động. Lòng chạnh thương của người môn đệ phải được hiện thực hoá bằng cách chia sẻ cho mọi người theo khả năng của mình. Tin Mừng hôm nay vẽ lên hình ảnh đẹp đẽ của Giáo Hội: Một Giáo Hội có Chúa Giêsu ở giữa, các Tông đồ sát cánh với Ngài, và dân chúng ở chung quanh; mọi người tụ họp quanh Chúa để cùng sẻ chia tấm bánh. Phép lạ khi xưa Chúa ban bánh cho mọi người được no thoả là hình ảnh tiên trưng của phép lạ Thánh Thể ngày nay khi Chúa ban lương thực thần linh bồi bổ tâm hồn người Kitô hữu.

Chúa mời gọi các tông đồ cùng với mọi người cộng tác với Chúa thực hiện phép lạ. Với sự cộng tác sẻ chia trong tình thương, phép lạ đã xảy ra. Quả vậy, phép lạ xảy ra khi mỗi người biết sẻ chia cho nhau những gì mình đang có bằng một tấm lòng cảm thương như Chúa. Người môn đệ của Chúa cần biết dùng hai bàn tay của mình, để một bàn tay chạm vào Chúa, một bàn tay chạm đến nhu cầu của tha nhân. Phép lạ xảy ra khi có người “kích hoạt”, và biết nối kết từng công việc với bàn tay của Chúa.

Xin Chúa cho chúng con ý thức rằng Chúa là bánh nuôi sống chúng con, đó là ân phúc vượt lên mọi điều ta mong ước. Nhờ đó, chúng con cũng muốn trở nên bánh tan hoà với anh em, để khi nối kết với Chúa, phép lạ được diễn hàng ngày giữa cuộc sống chúng ta.


Comments are closed.