Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh – Ngày 17-05-2021

Lời Chúa: Ga 16,29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giê-su rằng : “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giê-su đáp lại các ông : “Bây giờ các con mới tin ư. Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

 


Suy niệm

CAN ĐẢM VỮNG TIN VÀO CHÚA

“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”. (Ga 16,33)

Đứng trước những khủng hoảng nghiêm trọng của đại dịch Covid 19, có những Kitô hữu đã quá hoang mang, tuyệt vọng mà đánh mất đi niềm tin vào Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô không ngừng mời gọi mỗi chúng ta: “hãy giữ vững niềm tin và kiên định hướng tầm nhìn về Đức Giêsu”. Trong diễn từ cuối cùng sau bữa tiệc ly, chính Chúa Giêsu cũng đã mời gọi các Tông Đồ hãy giữ vững niềm tin của mình vào Người “Các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33).

Có lẽ các độc giả Tin Mừng sẽ thắc mắc: Tại sao những diễn từ về sự thương khó và khổ nạn của Chúa Giêsu lại được đặt trong phụng vụ của mùa Phục Sinh? Đâu là thông điệp mà Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta qua đoạn Lời Chúa cộng đoàn vừa nghe?

Thông điệp đó là: chính Đức Giêsu đã phải chịu đau khổ, chịu đóng đinh, chết và táng xác, rồi ngày thứ ba Người sống lại như lời đã tiên báo để cứu độ hết thảy chúng ta. Đó là ý định của Thiên Chúa và là cách thế Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian. Sự chiến thắng ấy để lại cho chúng ta mẫu gương về lòng trung thành, vững tin vào Chúa. Chúa Giêsu biết những gì xảy đến với các môn đệ: Các ông hoang mang lo sợ, rời bỏ Chúa Giêsu sau khi Người bị bắt. Các môn đệ cũng sẽ bị người đời bách hại, chống đối như Chúa Giêsu khi họ ra đi rao giảng Tin Mừng. Chúa Giêsu biết trước những sự ấy nên đã an ủi động viên các môn đệ “ hãy can đảm lên, vì Thầy đã thắng thế gian”. Lời động viên ấy ngụ ý rằng: Thầy đã chiến thắng thế gian thế nào thì các con cũng chiến thắng thế gian thế ấy nếu chúng con vững tin vào Thầy, vì có Thầy hằng ở bên các con.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu “hãy can đảm lên” đối với các Tông Đồ xưa kia cũng là lời mời gọi đối với mỗi người chúng ta hôm nay: hãy can đảm sống đức tin trong từng chọn lựa sống của mình. Sự chọn lựa sống trung thành theo tinh thần của Tin Mừng vẫn luôn là những thách đố và là cuộc chiến thực sự cam go đối với mỗi người chúng ta. Có khi chúng ta phải đối diện với những trào lưu tục hóa trên diện rộng, mọi nơi và mọi lúc: đó có thể là một hệ tư tưởng, những giá trị đạo đức bị đạo lộn, và ngay cả khi vì miếng cơm manh áo mà chúng ta dùng dằng trong quyết định của mình. Những lúc cô đơn, tuyệt vọng, đau khổ và bệnh tật, chiến tranh và áp bức, bị nhiễm dịch Covid 19, bạn có thực sự tín thác vào tình yêu và sự bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh hay không?

Sống là chọn, bạn chọn cuộc sống hạnh phúc bất diệt cùng với Đức Kitô Phục Sinh hay chỉ chọn những gì hư mất chóng qua hôm nay. Nếu chọn Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ chiến thắng với Ngài, bởi chính Đức Kitô sống trong chúng ta. Nếu chọn Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ không còn hoang mang chùn bước, bởi Chúa nói: “Ơn ta đủ cho con” (2Cr 12,9).

Cuộc sống trần gian biết bao bất công, bạo lực, bách hại, làm chúng ta nhụt chí, khiếp sợ và đôi khi chao đảo niềm tin vào Chúa. Xin Chúa gia tăng lòng tin để chúng ta vững vàng, can đảm tiến bước theo Chúa đến trọn đời. Amen.


Comments are closed.