Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh – Ngày 18-05-2021

Lời Chúa: Ga 17,1-11

Khi ấy, Chúa Giê-su ngước mắt lên trời và nói : “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giê-su Ki-tô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN CHO CÁC MÔN ĐỆ

“Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha” (Ga 17,9)

Nhà văn Saint Exupéry nói : “yêu là cùng nhìn về một hướng”. Khi yêu ai, chúng ta thường hay nghĩ về người đó, quan tâm lo lắng cho họ, nhất là khi biết họ gặp đau khổ buồn phiền. Chúa Giêsu, với bản tính nhân loại, khi biết mình sắp đi xa, Người đã dâng lời nguyện xin cho các môn đệ.

Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong chương 17 của Tin Mừng Gioan. Đây là chương kết thúc bài diễn từ dài của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly. Nó bao gồm một lời cầu nguyện dài, còn được gọi là lời cầu nguyện Hiến Tế của Chúa Giêsu. Trong lời cầu nguyện này, chúng ta thấy được tình thương của Chúa dành cho các môn đệ thật sâu đậm dường nào. Khi biết giờ của Người gần đến : giờ Người được tôn vinh; giờ Người sắp bỏ thế gian mà về cùng Cha, Người vẫn thương yêu những kẻ thuộc về mình đang còn ở thế gian. Vì thế, Người hướng lòng về Cha mà cầu nguyện cho họ. “Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha… Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian” (Ga 17,9.11). Chúa Giêsu về trời nhưng các môn đệ, những kẻ tin vào Người vẫn còn ở lại thế gian và phải đương đầu với mọi thử thách do thế gian gây ra. Nhưng Người không để các môn đệ ở lại trong thế gian mồ côi và bị bỏ rơi. Người bảo đảm cho các môn đệ sự hiện diện liên tục của Người, và hằng chuyển cầu cho các ông để các ông can đảm dấn thân loan báo Tin Mừng.

Là những người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được Người yêu thương quan tâm cầu nguyện. Đứng trước lời mời gọi cộng tác loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy nhiều thách đố vì biết mình kém cỏi không đảm đương nổi sứ vụ to lớn, đầy khó khăn và nguy hiểm. Nhưng lời cầu xin của Chúa Giêsu cho thấy Người yêu thương, quan tâm chúng ta dường nào. Người không bao giờ để chúng ta mồ côi, nhưng luôn hiện diện bên chúng ta để cứu giúp chúng ta. Điều này giúp chúng ta can đảm gánh lấy sứ vụ Chúa trao phó, không trùng bước trước những thách đố của sứ vụ, vì chúng ta biết Thiên Chúa luôn ở với chúng ta và cứu giúp chúng ta. Như Thánh Phaolô, dù biết trước xiềng xích và gian lao đang chờ đợi ngài ở khắp nơi, nhưng ngài không sợ, kể cả nguy hiểm cho mạng sống, vẫn quyết tâm đi hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa mà ngài đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu (Cv 20, 23-24).

Chúa Giêsu hằng yêu thương, quan tâm, chăm sóc chúng ta. Người không để chúng ta phải một mình vất vả chiến đấu với những gian nan thử thách. Xin cho chúng ta luôn biết tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa để can đảm dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.


Comments are closed.