Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên – Ngày 20/05/2024

Lời Chúa: Ga 19,25-34

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”

Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!”

Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.

Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.

Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su.

Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.

Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

 


Suy niệm

CÙNG MẸ TRẦM LẶNG, LẮNG NGHE BÊN THẬP GIÁ

“Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19, 26)

Phụng vụ của Giáo hội mừng kính Đức Trinh Nữ Maria liền sát với việc cử hành những mầu nhiệm trọng đại của công cuộc cứu độ. Sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày khai sinh Giáo Hội, chúng ta cũng kính mừng thiên chức của Mẹ là Mẹ Giáo hội. Thiên Chúa mời gọi Mẹ tham gia vào công cuộc cứu độ không phải bằng những danh hiệu, mà bằng cả cuộc sống theo sát Chúa Giêsu trong tin yêu và vâng phục. Để rồi, dưới chân thập giá, Mẹ đón nhận những người tin vào Đức Kitô được qui tụ trong Giáo hội làm con của Mẹ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chính thánh sử Gioan, người môn đệ Chúa yêu đã khắc họa rất rõ nét hình ảnh đẹp nhất của một người Mẹ “Luôn lắng nghe và trầm lặng bên cạnh Lời”, bởi cuộc đời của Mẹ là một chuỗi của sự thinh lặng. Tin Mừng không nhắc nhiều đến Mẹ, nhưng Mẹ chỉ xuất hiện ở những nơi cần thiết: Trước lời tiên báo của cụ già Simeon (Lc 2, 33-35) – Mẹ im lặng; Khi lạc mất con trong đền Thánh (Lc 2, 31-50), Mẹ lặng nhìn con rồi “suy đi nghĩ lại trong lòng”. Khi Chúa Giêsu nói: “Ai là Mẹ tôi, ai là anh em tôi?” (Mt 12,28) Mẹ cũng lặng yên…Và rồi hình ảnh của một người Mẹ trên đồi Canvê “thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh” cũng vậy. Mẹ đứng đó trên đồi kia dưới chân thập tự đớn đau nhìn con mình mà chẳng nói một lời.

Trên đồi ấy, chính Đức Mẹ đã liên kết mình với hy lễ của Con và đã góp phần hợp tác tình mẫu tử của mình trong công trình cứu chuộc dưới nhiều hình thức khác nhau để sinh ra nhân loại mới. Và Ðức Mẹ cũng đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với Con cho đến bên thập giá. Ðức Mẹ đã đau đớn chịu khổ cực với Con một của mình và dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra. Và cuối cùng chính Chúa Giêsu Kitô khi hấp hối trên thập giá đã trối Người làm Mẹ của môn đệ, Mẹ của Giáo hội qua lời này: “Thưa Bà, này là con Bà”. Tình yêu của Mẹ dành cho Giáo hội và dành cho mỗi người chúng ta, trong sáng và mạnh mẽ hơn bất kỳ tình yêu trần thế nào. Thật hạnh phúc khi biết rằng Mẹ đang hướng dẫn Giáo hội, luôn dẫn chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn!

Là những người con của Mẹ, chúng ta cũng thật sự cần đến sự thinh lặng và lắng nghe biết bao, nhưng đừng nhầm tưởng, sự thinh lặng ở đây không hẳn là im lặng với người khác, người mà chúng ta không thích, hay im lặng vì tôi buồn, tôi mệt, tôi giận hay tôi bất lực… những sự thinh lặng đó thật chóng qua. Thinh lặng ở đây là một chút lặng trong tâm hồn để nhìn thấy chính con người chúng ta còn đó những khiếm khuyết, bất toàn, mà tôi còn phải cố gắng rất nhiều để nên giống Mẹ hơn.

Lạy Chúa, Chúa đã cho Mẹ cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài qua việc hạ sinh Chúa Giêsu và trở nên Mẹ của Giáo hội. Xin cho chúng con cũng biết cộng tác với Người trong công cuộc cứu độ, bằng thái độ thinh lặng, lắng nghe. Xin Mẹ giúp chúng con sống theo gương Mẹ, luôn mau mắn vâng theo ý Chúa với lòng yêu mến và phó thác. Amen.


Comments are closed.