Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh – Ngày 10-05-2021

Lời Chúa: Ga 15,26-16,4a

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

 


Suy niệm

CHỨNG TỪ ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG

“Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15,27)

Bài Tin Mừng nằm trong bối cảnh ngay sau bữa tiệc ly, thánh sử Gioan thuật lại những diễn từ cáo biệt của Chúa Giêsu. Những diễn từ này là những lời nhắn nhủ đầy sự yêu thương, quan tâm, kèm theo những cảnh báo của Chúa Giêsu cho các môn đệ; và đồng thời cũng là lời hứa ban ân sủng Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ cho các ông.

Chúa Giêsu biết rõ thời điểm mình sắp lìa xa các môn đệ để thi hành thánh ý của Chúa Cha trong chương trình cứu độ. Chúa một lần nữa cho các môn đệ xác tín về chương trình cứu độ mà Ngài sắp thực hiện. Thật vậy, Chương trình cứu độ là mầu nhiệm cho mọi người, bởi ít ai có thể hiểu được thánh ý Thiên Chúa qua cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Chương trình này dưới con mắt của người đời đó là một sự điên rồ, là điều phi lý như lời nhận định của Thánh Phaolô (x.1Cr 2,23). Do vậy, các môn đệ cũng không thể hiểu hết mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, dù đã bước theo thầy mình suốt ba năm. Qua đó, Chúa cũng báo trước cho các môn đệ về những bách hại mà các ông sẽ phải trả giá cho việc làm chứng vì danh Chúa (x. Ga 16, 1). Thế nhưng, trong những thời khắc khốn khó bách hại đó, Chúa Giêsu không lìa bỏ các ông nhưng Ngài còn hứa ban Chúa Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ đến để đồng hành, soi sáng, và hướng dẫn các môn đệ đến Sự Thật – Chân Lý toàn vẹn. Bằng chứng là Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí giúp các môn đệ hiểu, sống và loan báo mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu cách sống động sau khi Người về trời. Hơn nữa, trong suốt dọc dài lịch sử Giáo Hội từ buổi đầu cho đến ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn hằng hoạt động soi sáng và hướng dẫn tâm hồn các tín hữu và còn tiếp diễn mãi cho đến ngày tận thế.

Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta không phải chịu những bắt bớ bách hại đến độ phải chối bỏ đức tin. Nhưng rất có thể, chúng ta đang tự mất dần cảm thức đức tin, bởi những ngẫu tượng mà chúng ta đang thờ lạy: duy tôn khoa học, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thế tục và những cám dỗ dục vọng trong chính bản thân mình. Những tư tưởng, cám dỗ thế tục này đang chi phối và khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta khẩn xin Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần xuống soi sáng, hướng dẫn và cũng cố đức tin của chúng ta. Để dù trước những khó khăn thử thách trong trong cuộc sống, chúng ta luôn sống theo thần khí Sự Thật, luôn can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng Chúa Phục sinh như các tông đồ xưa.

Ngày nay, những tư tưởng thế tục, hưởng thụ đang chi phối và làm lung lay đời sống đức tin của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta biết sáng suốt loại bỏ những gì gây cản trở đức tin và can đảm sống đạo trước mặt mọi người như một chứng từ đức tin sống động.


Comments are closed.