Thứ Hai Tuần V Phục Sinh – Thánh Phi-líp-phê và Thánh Gia-cô-bê, Tông đồ, Lễ kính – Ngày 03-05-2021

Lời Chúa: Ga 14, 6-14

Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?” Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

 


Suy niệm

TIN LÀ ĐÓN NHẬN MẠC KHẢI

“Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.” (Ga 14, 11)

Có một câu chuyện kể về vị vua kia muốn nhìn thấy Thiên Chúa. Ông ta đã tìm mọi cách nhưng không thể nào thấy được Thiên Chúa. Bỗng một hôm, vị vua nhìn lên mặt trời vào lúc mặt trời đã gần đỉnh ngọ, nhưng đôi mắt của ông đã bị ánh sáng mặt trời làm cho lóa nên ông không nhìn được gì. Tức thì có một tiếng nói vang lên trong đầu ông rằng: “Một vật do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng mà ánh quang của nó rực rỡ đến nỗi ngươi chẳng dám nhìn, thì làm sao ngươi có thể nhìn thấy Thiên Chúa được”. Chính lúc ấy, vị vua đã nhìn thấy Thiên Chúa không phải bằng đôi mắt mà bằng đức tin.

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự khẳng định: “Ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6). Thật vậy Chúa Giêsu là con đường dẫn chúng ta tới Chúa Cha, bởi: “Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1, 18). Hơn thế, Chúa Giêsu vì vâng lời Chúa Cha mà đến trong thế gian để mạc khải ý định cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại: “Không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho” (Mt 11, 27). Điều này đã làm cho Phi-líp-phê thêm rằng: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga 14, 8). Thế nên, Chúa Giêsu đã mạc khải cho Phi-líp-phê và các môn đệ: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 9). Quả thật, Chúa Giêsu nhiều lần đồng hóa mình với Chúa Cha: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10, 30); “Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10, 38). Bởi thế, nhờ tin mà chúng ta thấy Chúa Cha nơi Chúa Giêsu và tin rằng Ngài là Con Thiên Chúa, và trong đức tin chúng ta yêu mến Chúa Giêsu như Ngài đã nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23). Chính vì vậy, đức tin sẽ dẫn chúng ta vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa, và giúp cho chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu và Chúa Cha là một để mọi điều Chúa Giêsu nói, mọi việc Chúa Giêsu làm nơi trần thế đều là công trình cứu độ của Tình Yêu Ba Ngôi.

Thánh Augustinô đã nói: “Nếu mạc khải là con đường Thiên Chúa đến với con người thì đức tin là con đường con người đến với Thiên Chúa, là sự đáp trả của con người trước tiếng gọi của Thiên Chúa”. Cho nên, khi đón nhận mạc khải với tất cả đức tin thì đức tin sẽ không phải là một mớ các quy luật phải theo, nhưng là một tinh thần cần nắm giữ; không phải là một bộ tín điều phải thuộc lòng, nhưng là một cuộc sống cần thể hiện; không phải là một cuốn sách để đọc và nắm vững nội dung, nhưng là một con người để gặp gỡ và yêu mến.

Xin Chúa giúp cho chúng ta biết dùng đời sống của mình không chỉ sống đức tin mà còn rao giảng và minh chứng về đức tin đã được đón nhận như hai thánh tông đồ Phi-líp-phê và Gia-cô-bê mà ngày mai Giáo hội mừng kính.


Comments are closed.