THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN – Ngày 17/01/2022

Lời Chúa: Mc 2, 18-22

Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

 


Suy niệm

TINH THẦN CHAY TỊNH

.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ăn chay, là việc thường thấy trong các tôn giáo. Về cơ bản, ăn chay là để giữ gìn thân xác và tâm hồn trong sạch, bằng cách tuân giữ các giới luật tôn giáo và tiết giảm ăn uống, có thể kèm theo nhiều việc khổ chế, cùng từ bỏ nhiều nhu cầu khác.

“Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisiêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mc 2,18). Theo các nhà chú giải Thánh Kinh, việc người ta ăn chay vì đó là bổn phận của người nhân đức, là một kiểu để tang vì dân đã xa đọa trong Giao ước. Chay tịnh có tính cách đền tạ tội lỗi. Những ngày chay cho toàn dân, khi có tang tóc, đại họa ngăm đe toàn dân. Khi tự ý giữ chay thì đền tội riêng của mình hay cho kẻ khác, để được Thiên Chúa nhậm lời về một ý gì đó, đặc biệt là để được Thiên Chúa đoái thương đến mình. Nên không lạ gì khi người ta ăn chay theo kiểu giữ tang, họ hạn chế ăn uống, mặc áo nhặm, râu và tóc để bù xù. Bời vậy, người Pharisiêu và các môn đệ Gioan ăn chay chủ ý là cho người ta biết, để lôi kéo sự thán phục của thiên hạ . Đó là điều rất cũ và không đúng với tinh thần của Chúa Giêsu.

“Bao lâu chàng rể còn ở với họ thì họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.” (Mc 2,19-20). Theo Do thái giáo thì không ăn chay các ngày hưu lễ. Chúa Giêsu đã bào chữa cho các môn đệ của Ngài, họ là những người đang sống trong thời đại Cứu Thế nên phải vui tươi phấn khởi. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Ngài đến như tân lang trong ngày cưới. Đó là hạnh phúc Chúa ban cho ta. Ăn chay là tỏ lòng hối cải để xin Thiên Chúa đoái thương. Khi Chúa Giêsu đến, tiệc cưới được mở ra, mọi người được thứ tha và được cứu thoát, nên trong lúc này mọi người hân hoan vui mừng không còn ủ rũ buồn phiền .

Là người Kitô hữu, chúng ta cũng sống trong tinh thần mới của Chúa Kitô, luôn kết hợp sâu xa cùng sống thân tình với Ngài, như bạn của chàng rể để Tin Mừng của Ngài như rượu mới thấm vào trong ta. Sống chay tịnh với tinh thần mới không những bỏ con người cũ, hay chỉ một vài việc hãm mình phạt xác mà còn phải bỏ tất cả để đi theo Chúa, như thánh Antôn viện phụ mà chúng ta mừng kính ngày mai. Tuy ta không bán tất cả tài sản của mình để cho người khác như thánh nhân thì chí ít cũng hãy hết mình giúp đỡ anh em mình đang gặp khó khăn. Đồng thời, ta hãy ra sức bỏ đi tất cả những nết xấu của mình để sống tinh thần chay tịnh mới cho trọn vẹn hơn.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi lúc, để ta sống vui tươi trong Ngài, tránh mọi hành vi giả hình trong đời sống, nhất là trong việc chay tịnh.


Comments are closed.