Thứ Hai Tuần II Phục Sinh – Ngày 12-04-2021

Lời Chúa: Ga 3,1-8

Khi ấy, trong nhóm biệt phái có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do Thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa ủy phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Nicôđêmô thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào Nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh thì là Thần Linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi Trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

 


Suy niệm

TỪ BIẾT ĐẾN SINH RA

“Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa ủy phái đến…Thật, tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa” (Ga 3,2-3).

Sau phép lạ tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu lên Giêrusalem và thanh tẩy Đền thờ. Những động thái thể hiện uy quyền cách lạ lẫm này của Chúa Giêsu có sức hút mãnh liệt lên người Do Thái, đặc biệt nơi giới lãnh đạo, cụ thể là sự tò mò của Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Chúa Giêsu ban đêm và nói: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa ủy phái đến”. Các nhà chú giải cho rằng: Đêm là thời điểm đặc biệt để suy niệm về mầu nhiệm của Thiên Chúa. Như vậy, ở đây, Nicôđêmô đang đại diện cho nhiều người thiện chí muốn tìm đến với Thiên Chúa, tìm về Nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho biết để thấy Nước Thiên Chúa, người ta không chỉ biết nhưng phải được tái sinh bởi Trời. Và Người chỉ rõ cách thức: “Nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào Nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh thì là Thần Linh”. Hay nói cách khác, để được vào Nước Thiên Chúa, con người không chỉ nhận biết Thiên Chúa, nhưng còn chết đi con người cũ, mặc lấy con người mới, và biến đổi cuộc đời mình trong sự thanh tẩy của Chúa Thánh Thần. Sao cho từ nay, tôi sống nhưng không phải là sống theo ý tôi, nhưng là theo ý Chúa.

Chúng ta là các Kitô hữu, chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu độ. Chúng ta biết theo Chúa phải như thế nào, để được vào Nước Trời thì phải làm sao. Chúng ta biết rất nhiều, tuy nhiên, chúng ta chỉ biết và để đó chứ không thực sự tái sinh cùng Chúa Kitô. Điều mà chúng ta được mời gọi phải thực hiện ngay khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Tái sinh cùng Đức Kitô là chết đi cho con người cũ, dìm mình vào trong cái chết của Ngài. Nhìn lên Thập giá Chúa Kitô, chúng ta sẽ biết đâu là cách chúng ta được sinh ra một lần nữa trong nước và Thánh Thần. Vinh quang của sự Phục Sinh luôn trải qua Khổ Nạn và Thập giá. Niềm hy vọng Nước Trời sẽ thành hiện thực, khi chúng ta mạnh dạn bước trên con đường khổ nạn và vác thập giá của chính mình theo tinh thần của Đức Kitô. Có như thế, chúng ta mới được tái sinh cùng với Đức Kitô Phục Sinh.

Nicôđêmô năm xưa với đầy thiện chí đến gặp Chúa Giêsu cùng với niềm khao khát Nước Trời. Xin cho chúng ta cũng mang trong mình tấm lòng hướng thiện đó, để không những chúng ta khao khát học biết về Chúa, nhưng còn khát khao cho Chúa biến đổi cuộc đời mình. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta bắt đầu một cuộc đời cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá, và cùng sống lại với Người trong ngày sau hết.


Comments are closed.