Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên – Ngày 11-01-2021

Lời Chúa: Mc 1,14-20

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

 


Suy niệm

ĐÁP TRẢ ƠN GỌI BẰNG VIỆC TỪ BỎ

“Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mc 1,18)

Trong cuộc sống, không dễ để chúng ta có một quyết định, nhất là những quyết định liên quan đến chính cuộc sống và tương lai của mình. Việc lựa chọn theo đúng ơn gọi của mình cũng không dễ dàng. Người ta thường hiểu ơn gọi theo nghĩa hẹp là ơn gọi làm Linh mục, Tu sĩ. Nhưng thực ra mọi Kitô hữu cũng đều được Chúa gọi để sống xứng đáng trong bậc sống của mình. Chúng ta đáp trả ơn gọi như thế nào? Việc nào là cần thiết đối với những người đi theo tiếng Chúa gọi?

Chúng ta vừa nghe Thánh sử Máccô thuật lại ơn gọi của những môn đệ đầu tiên. Chính Chúa Giêsu “thấy” những người Ngài muốn gọi. Ngài nói: “Các anh hãy theo tôi” (Mc 1,17). Chúa mời các môn đệ đi theo Chúa để ở với Ngài, học với Ngài, noi gương Ngài và chia sẻ sứ mạng của Ngài (x. Ga 1,35-43; Mc 1,17). Khi nghe Chúa gọi, các ông “lập tức” theo Ngài. Không chỉ đáp trả cách mau mắn, các môn đệ còn có thái độ dứt khoát: bỏ mọi sự mà đi theo Chúa (x. Mc 1,18.20). Chài lưới là nghề thân thuộc và gắn bó với Simon và Anrê, nhưng họ đã bỏ để theo Chúa. Cha và những người làm công là những người thân thiết với Giacôbê và Gioan, nhưng các ông cũng đã bỏ mà theo Chúa. Chúng ta thấy, khi Chúa gọi ai, việc đầu tiên là Ngài bảo người đó từ bỏ. Ơn gọi đầu tiên trong Cựu Ước cũng vậy: Thiên Chúa nói với Abraham “Hãy đi khỏi xứ sở ngươi, khỏi nhà cha ngươi…” (St 12,1). Các ngôn sứ như Samuel, Isaia, Giêrêmia, … cũng được mời gọi từ bỏ để theo Chúa. Những ơn gọi đầu tiên trong Tân Ước (Mt 4,20.22) mà chúng ta vừa nghe cũng nói đến sự từ bỏ. Thêm nữa, trong Tin Mừng, nhiều lần Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải từ bỏ chính mình mà theo Ngài: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24; x. Mc 8,34; Lc 9,23; 14,27; 14,33).

Ngày nay, giữa biết bao bộn bề của cuộc sống, Thiên Chúa vẫn đến gọi chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta biết từ bỏ để theo Ngài. Từ bỏ là một việc không dễ dàng, nhất là đối với những gì chúng ta quan tâm, hay những điều liên hệ tới chính đời sống của chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu không muốn sự đáp trả nửa vời, Ngài muốn chúng ta theo Ngài cách trọn vẹn. Do đó, tất cả những gì ngăn cản ta đến với Chúa cần được loại bỏ. Đó có thể là tính ích kỷ ươn hèn, tự cao tự phụ hay lòng dính bén vào vật chất trần thế. Vậy, chúng ta đáp trả lời mời gọi “từ bỏ” như thế nào? Mỗi người được Chúa gọi sống thánh trong bậc sống của mình. Những việc từ bỏ rất nhỏ trong cuộc sống như từ bỏ sự ích kỉ để giúp đỡ người khác, từ bỏ vinh quang bản thân để vinh danh Chúa, từ bỏ thời gian, sức khỏe, của cải, quyền lợi của mình để thi hành đức bác ái trong đời sống,… sẽ là những việc thể hiện rõ ràng sự quyết tâm của người theo Chúa. Thêm vào đó, để đạt phần thưởng Nước Trời mà Chúa đã hứa ban cho những kẻ theo Ngài, mỗi người cần phải lỗ lực không ngừng (x. Lc 13,24) và biết cậy nhờ vào ơn Chúa. “… Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Giữa cuộc sống trần thế với biết bao tiếng gọi mời của danh vọng, địa vị, lạc thú, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta nghe được tiếng gọi của Chúa: “Hãy theo Ta”. Xin Chúa giúp chúng ta biết cậy dựa vào ơn Chúa để biết từ bỏ con người nhỏ nhoi, ích kỷ của mình, cùng Chúa đến với những người bị bỏ rơi, đau khổ, bệnh tật và đem Tin Mừng đến với mọi người.


Comments are closed.