Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 18/04/2022

Lời Chúa: Mt 28,8-15

8Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. 9Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói : “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà : “Các chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”

11Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12Các thượng tế liền họp với các kỳ mục ; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, 13và bảo : “Các anh hãy nói như thế này : Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.” 15Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do thái cho đến ngày nay.

 


Suy niệm

SỐNG VÀ LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT “CHÚA ĐÃ PHỤC SINH”

Đức Giêsu nói với các bà:“Các chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28,10).

Kính thưa Cộng đoàn,

Chúng ta đang sống trong một xã hội bị báo động bởi đầy dẫy những bất công, lạm quyền và giả dối lọc lừa. Sống trong môi trường như thế, nhiều người lập luận: đầy người gian dối đấy có sao đâu, người ta gian dối mà mình trung thực là mình thiệt,… Với những lập luận như vậy, chúng ta có cần phải sống hay làm chứng cho sự thật nữa không?

Lời Chúa qua các bài đọc hôm nay nói với chúng ta về việc phải sống và làm chứng cho sự thật. Quả vậy, bài đọc I kể lại, ông Phêrô cùng với nhóm Mười Một lớn tiếng nói với dân chúng về sự thật: Đức Giêsu mà anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng (Cv 2,23.32). Nơi bài Tin Mừng, chúng ta lại thấy hai thái độ trái ngược của việc làm chứng cho sự thật. Đó là của các bà làm chứng cho sự thật Đức Giêsu đã sống lại; còn những người lính canh mồ nghe theo lời các thượng tế lại loan tin sai sự thật về việc Đức Giêsu sống lại. Cùng một sự kiện, với hai lời loan báo liên quan đến sự phục sinh, nhưng lại tượng trưng cho hai thái độ: tin hay không tin vào Đức Kitô Phục Sinh.

Vậy, làm sao chúng ta có thể sống và làm chứng cho sự thật? Thứ nhất, chúng ta hãy sống chân thật. Sự chân thành trong tương quan sẽ đưa chúng ta đến gần và tin tưởng nhau hơn trong mọi công việc, giúp chúng ta dễ dàng giao tiếp và tương quan với mọi người, giúp làm triển nở sứ vụ của mình và trở thành chứng nhân tình yêu của Chúa. Thứ hai, chúng ta hãy biết phân định thiêng liêng. Biết phân định chúng ta sẽ nhận ra điều gì là của Chúa và điều gì là của thế gian, để từ đó chúng ta biết cách sống và làm chứng cho sự thật. Thứ ba, chúng ta hãy có đời sống nội tâm cầu nguyện. Trong cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ soi sáng, hướng dẫn và gìn giữ chúng ta trong sự thật. Chính nhờ đời sống cầu nguyện mà chúng ta trở nên nhạy bén hơn với Chúa Thánh Thần, luôn hành động trước những gợi ý và thúc đẩy của Ngài, đồng thời nhận ra và quy phục hoàn toàn cho Thánh ý Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa củng cố đức tin và ban tràn đầy ân sủng, để qua những kinh nghiệm gặp gỡ đích thân với Chúa, chúng ta cảm nhận được sự phục sinh của Chúa trong cuộc đời mình. Đồng thời, xin Chúa cũng thêm lòng can đảm, để chúng ta mạnh dạn, mau mắn, và vui tươi làm chứng về sự thật “Chúa đã phục sinh” cho tất cả mọi người.


Comments are closed.