Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Mt 28, 8-15

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”. Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

 


Suy niệm

 Chúa Kitô Phục sinh là biến cố có một không hai xảy ra trong lịch sử nhân loại, đã được Thánh Kinh thuật lại, nhiều Tông đồ làm chứng và các chứng nhân xác thực. Đấng mà giới lãnh đạo Do Thái đã kết án tử hình và đóng đinh trên thập giá, chính Ngài đã chiến thắng sự chết và phục sinh. Thế nhưng, giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã khước từ và phủ nhận biến cố lớn lao ấy. Với luận điệu nói lính canh mộ: “các anh hãy nói thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác”, họ đã khước từ Đấng Phục Sinh mà cả truyền thống Cựu Ước, các Ngôn Sứ và sách Luật Môisê đã tiên báo. Họ đã dùng sự dối trá để che đậy sự thật, cũng là sự thất bại của mình.

 Nhân loại hôm nay còn nhiều người chưa biết hoặc không tin vào biến cố Phục sinh. Đứng trước một xã hội nhuốm màu tục hóa và đẫy dẫy sự hướng thụ ích kỷ ấy, người tín hữu Kitô sẽ phải làm gì và làm như thế nào để công bố và loan truyền Đấng Phục Sinh? Biến cố Phục Sinh là trọng tâm và nền tảng cho toàn bộ đức tin Kitô giáo, có còn giữ nguyên được ý nghĩa mới mẻ và giá trị cứu độ của nó không? Câu trả lời tùy thuộc vào mỗi người chúng ta, những người trong tương lai sẽ cử hành và rao truyền biển cố ấy trong mỗi Thánh lễ và trong từng ngày sống.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, Tin mừng phục sinh của Chúa mang niềm vui lớn lao cho toàn thể nhân loại tội lỗi chúng con. Xin cho mỗi người kitô hữu chúng con cảm được niềm vui cứu độ Chúa ban và nhận ra được hạnh phúc lớn lao của ơn làm con Chúa. Nhờ đó, chúng con được biến đổi và trở nên chứng nhân nhiệt thành chia sẻ Tin mừng Chúa cho anh chị em mình. Amen.  


Comments are closed.