Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Mùa Chay – Ngày 28/03/2022

Lời Chúa: Ga 4, 43-54

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

 


Suy niệm

ƠN CHÚA – ĐỨC TIN VÀ THỬ THÁCH

“Đức Giêsu bảo: ‘ông cứ về đi, con ông sống.’ Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về.” (Mt 1,24)

Người ta thường nói có bệnh thì vái tứ phương, viên sĩ quan cận vệ trong đoạn Tin mừng hôm nay có lẽ là một minh chứng cho kinh nghiệm đó. Ông nghe tin đồn về Chúa Giêsu nên đã tìm cách đến gặp Ngài để xin chữa bệnh cho con mình. Có thể nói ông đã vái đúng nơi bởi ông và gia đình đã đạt được mục đích, và còn hơn thế nữa.

Câu chuyện ngắn về dấu lạ thứ hai Chúa Giêsu làm tại Cana cho tất cả chúng ta một sự hài lòng bởi cái kết có hậu của nó: con trai viên sĩ quan được chữa lành và cả nhà ông đã tin theo Chúa. Để đi tới cái kết có hậu này, chúng ta thấy một hành trình đầy gian nan, thử thách của viên sĩ quan. Ông lặn lội từ Caphácnaum đến Galilê tìm gặp Chúa Giêsu với chút hy vọng mong manh, vì ông là một người ngoại giáo và những gì ông biết về Chúa Giêsu cũng chỉ là tin đồn. Đã vậy khi gặp Chúa Giêsu, ông còn bị quở trách: “các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì sẽ chẳng tin đâu”, cùng với một lời hứa ngắn gọn: “ông cứ về đi, con ông sống”. Với những lý do này, ta sẽ đoán ra ngay kết quả cuộc gặp gỡ này, viên sĩ quan sẽ ra về với một thái độ tức tối, hằn học. Nhưng không, dù cho tất cả những gì đang xảy ra thật khó hiểu và đầy nghi ngờ, ông vẫn ra về với một niềm tin vào những lời Chúa Giêsu, và ông đã đúng, niềm tin đã mang lại cho con ông ơn chữa lành. Như vậy, có thể thấy một tác động kép trong ơn chữa lành này: quyền năng của Chúa Giêsu và niềm tin của viên sĩ quan. Chúa chỉ phán một lời là có thể chữa lành. Niềm tin của viên sĩ quan không cần dựa vào dấu lạ nào mà chỉ vào Lời Chúa phán. Khi vượt qua thử thách bằng chính lòng tin của mình, viên sĩ quan đã nhận được phần thưởng cho lòng tin ấy, và cả gia đình ông cùng tin vào Chúa.

Lòng tin của viên sĩ quan thật đáng để chúng ta noi theo. Dù tất cả mọi thứ đang diễn ra đều không ủng hộ mình, dù bị thử thách đến cao điểm, ông vẫn tỏ rõ một thái độ khẩn thiết, kiên trì kêu xin và tin tưởng hoàn toàn vào Chúa. Chỉ có lòng tin tuyệt đối và sự vâng phục như vậy mới mang đến kết quả tốt đẹp, quyền năng Chúa mới được thực thi, ơn Chúa mới được ban phát cho mọi người. Như vậy, ơn Chúa được trao ban cho chúng ta qua một tác động kép bao gồm quyền năng Chúa và niềm tin của con người. Quyền năng Chúa là điều hiển nhiên và Ngài có thể làm bất cứ việc gì, vấn đề còn lại là chúng ta có dám đặt niềm tin vào Chúa, dám vượt qua những thử thách để vâng phục Chúa cách tuyệt đối, vâng phục cả khi không có gì được đảm bảo. Chúa cần ta tin và chờ ta vượt qua thử thách để đến với Ngài mà nhận ơn.

Trong cuộc sống chúng ta xin Chúa rất nhiều ơn nhưng lại thường quên xin ơn đức tin. Vì vậy, ta hãy tha thiết nài xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta, một đức tin tuyệt đối vào quyền năng Chúa, một đức tin sẵn sàng vượt qua những thử thách để chờ đón những ơn lành Chúa ban. Amen.


Comments are closed.