Thứ Hai sau Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 2, 22-40

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”. Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!” Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.


Suy niệm

Theo truyền thống Giáo hội từ thế kỷ thứ V, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh còn được gọi là Lễ Nến. Trong ngày lễ này, nến được làm phép để tín hữu dùng vào những khi cầu nguyện nơi gia đình. Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố Thánh Giuse và Đức Mẹ ẵm hài nhi Giêsu khi ấy vừa chào đời được 40 ngày cùng lên Đền Thờ Giêrusalem. Tại Đền Thờ, hai vị tiên tri Simêon và Anna đã xưng tụng và nói về hài nhi Giêsu cho những người đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Israel.

Thánh gia là gia đình tại thế của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, là gia đình mẫu mực, đầm ấm, hạnh phúc. Nơi đây, các gia đình tìm được những bài học quý giá đem lại phúc thật cho gia đình mình. Gia đình hạnh phúc là gia đình quý chuộng việc cùng nhau lên Nhà Chúa. Trong Tông thư “Kinh Mân Côi”, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II dạy “cầu nguyện kiến tạo hiệp nhất” gia đình. Gia đình hạnh phúc là gia đình biết dâng lên Chúa những gì tốt đẹp nhất mà mình có, như Đức Mẹ và Thánh Cả đã dâng Hài Nhi Giêsu cho Đức Chúa. Và gia đình hạnh phúc là gia đình dù không sung túc về vật chất (Thánh Gia chỉ có thể chuộc lại Con trẻ Giêsu bằng một cặp bồ câu – cách dành cho người nghèo), hay phải chịu đau khổ về tinh thần (một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà – Lc 2,35) nhưng vẫn không đánh mất Chúa, không quên sự hiện diện quan phòng yêu thương của Chúa giữa gia đình mình.

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin dạy cho gia đình chúng con biết sống theo mẫu gương Thánh Gia, biết sống truyền giáo bằng chính sự hiện diện thấm nhuần Tin Mừng của mình giữa cộng đồng. Cách đặc biệt, trong năm thánh mừng Kim Khánh thành lập giáo phận Xuân Lộc với chủ đề “Gia đình và giáo xứ sống mầu nhiệm Thánh Thể”, xin cho cả gia đình chúng con biết siêng năng cùng nhau lên nhà Chúa và kín múc ân sủng từ bí tích Thánh Thể nhiệm màu. Amen. 


Comments are closed.