Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 1, 21-28

Ðến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

Suy niệm

 


Suy niệm

Thân phận của người bị quỷ ám hẳn là vô cùng bất hạnh, vì ngoài những đau đớn về thể xác và tinh thần, họ mất tự do vì bị khống chế bởi thế lực sự dữ. Trường hợp của người bị thần ô uế ám, còn là tình trạng bị ngăn trở đến với sự thiêng thánh, vì thần ô uế là thế lực đối nghịch với Thiên Chúa, Đấng Thánh Thiện. Việc Chúa Giêsu xua trừ ma quỷ và chữa lành cho người bị quỷ ám biểu dương quyền năng cứu độ và là bằng chứng “triều đại Nước Thiên Chúa đã đến”. Quyền năng của Thiên Chúa sẽ toàn thắng sự dữ.

Ngày nay, chúng ta phải đối diện với sức mạnh sự dữ trong rất nhiều hình thái mới của tội lỗi. Chúng ta được mời gọi chạy đến với Chúa, vì chỉ có Ngài mới có thể giải thoát con người khỏi thế lực ma quỷ, vì “Ngài dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”.

Lạy Chúa Cứu Thế, “xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an”, để nhờ vào ơn Chúa, chúng con được giải thoát khỏi những mê lầm tội lỗi.”. Amen 


Comments are closed.