Thứ Hai sau Chúa Nhật 34 Thường Niên – Ngày 21/11/2016

Lời Chúa: Mt 12, 46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.


Suy niệm

“Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên Trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50).

Tin Mừng theo Thánh Mat-thêu tường thuật lại việc Mẹ Maria và những người thân đến gặp Chúa. Nhân dịp này, Chúa Giê-su đã dùng gia đình và những người thân, để giới thiệu những người thân đích thực của Chúa. Đó là những người thi hành ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giê-su không chối bỏ những mối liên hệ với những người thân trong gia đình. Chúa tôn vinh Mẹ Maria như là một mẫu gương của sự vâng phục và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Chính Mẹ đã đáp lời “Xin vâng”, để ý muốn Cứu Độ loài người của Chúa Cha được thực hiện. Nhờ vậy, Mẹ đã bước vào một mối liên hệ sâu thẳm với Chúa Giê-su trong tình nghĩa “Mẹ Con”. Mẹ đã cưu mang Chúa Giê-su, Con Một Thiên Chúa và Mẹ trở thành người thân thiết nhất với Chúa Giê-su qua muôn ngàn thế hệ.

Là Ki-tô hữu, mỗi người trở nên người thân của Chúa Giê-su. Khi chịu phép rửa tội, mỗi người chúng ta được trở nên những người em của Chúa Giê-su, và chính Chúa Giê-su là “Người Anh Cả” ( x. Rm 8,29) của chúng ta, trong gia đình của Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay nhắc lại câu hỏi của Chúa Giê-su: “Ai là anh chị em tôi? Ai là mẹ tôi?”( Mt 12,48). Một lời tra vấn được đặt ra cho mỗi người chúng ta “ai mới là người thân đích thật của Chúa?”. Hằng ngày, mỗi người chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu áp lực, lo toan và tính toán. Cuộc sống luôn tất bật và nhộn nhịp, hôm nay chưa khép lại thì nỗi lo ngày mai đã mở ra, cơm nay chưa no, ngày mai cái bụng lại kêu đói. Cuộc sống lôi cuốn chúng ta vào vòng xoáy của những lo âu. Chúng ta tự hỏi: “Đâu là ý muốn của Chúa và đâu là ý muốn của mình hay của thế gian?”. Làm thế nào để trở nên người thân đích thật của Chúa giữa trần gian? Một câu hỏi không ngừng thúc bách mỗi người chúng ta đi tìm cho mình lời giải đáp thỏa đáng nhất. Mỗi người tạm gác gánh lo âu, trở về bên Chúa và tìm ý muốn của Chúa trong cuộc đời, hầu chúng ta có thể thi hành thánh ý đó cách vẹn toàn.

Lạy Chúa Giê-su, Đấng vì vâng phục thánh ý Chúa Cha đã đến làm Con Trinh Nữ Maria. Khi xưa Chúa đã dạy chúng con phải cầu xin với Chúa Cha“xin cho Ý Cha được nên”, thì nay xin Chúa cũng dạy con biết luôn tìm kiếm thánh ý Chúa Cha, vâng nghe và thi hành ý muốn của Cha trong cuộc đời chúng con. Hầu chúng con có thể trở nên người thân của Chúa. Amen.


Comments are closed.