Thứ Hai sau Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Ga 11,17-27

Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Bêtania cách Giêrusalem không đầy ba cây số. Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mácta và Maria, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mácta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Mácta nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giêsu nói: “Em chị sẽ sống lại! ” Cô Mácta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? ” Cô Mácta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”


Suy niệm

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11,25-26)

Ngày nay với đà tiến của khoa học kỹ thuật, một số người không nhìn nhận sự sống phát xuất từ Thiên Chúa, có những người tự phụ cho mình toàn quyền trên cả sự sống. Tuy nhiên có nhiều nhà khoa học và bác học đã cúi đầu nhìn nhận mầu nhiệm sự sống của con người.

Tin Mừng hôm nay thuật lại chính Chúa đã thông truyền sự sống cho La-za-rô, truyền cho ông sống lại dù đã được mai táng bốn ngày. Sự kiện Chúa phục sinh Lazarô hôm nay tiên báo về việc chính Chúa sẽ sống lại sau hy tế thập giá. Việc Chúa sống lại là niềm hy vọng chắc chắn nhất cho sự sống lại của chúng ta trong ngày tận thế. Cùng với niềm hy vọng đó, chúng ta tin tưởng những người thân yêu của chúng ta, tuy đã qua đời nhưng hiện vẫn đang sống và hằng chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn tin tưởng vững vàng Chúa đã chiến thắng tử thần và sống lại trong vinh quang để thông ban sự sống của Chúa cho chúng con. Chúng con cám ơn Chúa đã ban Lời Hằng Sống và Bánh Trường Sinh cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết trân trọng đón nhận với tấm lòng tin yêu, để chúng con được sống đời đời trong Chúa, để từ hôm nay, chúng con luôn xác tín: “Con sống nhưng không còn là con, mà là chính Chúa sống trong con”. Amen.


Comments are closed.