Thứ Hai sau Chúa Nhật 3 Thường Niên – Ngày 23/01/2017

Suy niệm

“Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó” (Mc 3,27).

Sau khi chứng kiến các phép lạ Chúa Giêsu làm, đặc biệt là các phép lạ trừ quỷ, nhiều người dân với lòng đơn sơ đã tin nhận quyền phép của Chúa phát xuất từ Thiên Chúa. Trong khi đó, các kinh sư lại ghen tỵ mà vu khống Chúa, nói rằng Chúa bị quỷ ám và đã dùng thế quỷ vương để trừ quỷ con. Chúa không tự biện hộ nhưng cảnh tỉnh họ: việc quỷ cả trừ quỷ con là điều vô lý (x. Mc 3, 25-26). Nếu có một thế lực chống lại ma quỷ thì đó phải là đối thủ của nó. Chúa không những không thuộc về thế lực quỷ dữ mà còn mạnh hơn nó.

Từ khi nguyên tổ phạm tội, Satan đã thống trị và trói buộc con người bằng xiềng xích tội lỗi. Thế gian ví như “nhà” hay “vương quốc” của Satan; Satan là “thủ lãnh thế gian” (x. Ga 8,44). Nó là kẻ mạnh mà không một người phàm nào thắng được. Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai, đến và giao chiến trực diện với nó. Chúa cho thấy quyền năng của Chúa trên ma quỷ bằng sự chiến thắng trong các trận chiến. Chúa đã chiến thắng quỷ trong cơn cám dỗ (x. Mt 4,1-11); Chúa đã xua đuổi, trừ khử quỷ khỏi những nạn nhân bị nó ám hại. Cuối cùng, trên cây thập giá, Chúa đã “tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình” (Dt 9,26). Chúa đã chiến thắng quyền lực sự dữ để giải thoát con người và ban ơn cứu độ cho những ai tin vào Chúa.
Trong khi mong chờ “Chúa sẽ xuất hiện lần thứ hai […] để cứu độ những ai trông đợi Người” (Dt 9,28), mọi tín hữu cần nhận ra và tin phục Chúa trong mọi hoàn cảnh, cần có một đức tin sống động qua việc “sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15), từ bỏ mọi sự thuộc về Satan và mặc lấy con người mới trong Chúa Kitô (x. Ep 4,17-32). Như Thầy Chí Thánh đã chiến đấu với Satan thế nào, người môn đệ cũng phải chiến đấu như vậy, không phải bằng sức riêng của mình nhưng bằng sức mạnh của Chúa. Điều này đòi buộc ta phải luôn liên kết với Chúa trong cầu nguyện và kín múc ơn phúc qua các bí tích.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã dùng cái chết trên thập giá của Chúa để chiến thắng quỷ dữ và cứu chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết liên kết với Chúa để nhờ ơn Chúa chúng con thắng được sự dữ và mọi quyến rũ bất chính của nó. Xin cho con được luôn trung tín khi chờ ngày Chúa quang lâm. Amen.


Comments are closed.