Thứ Hai sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 6, 22-29

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”.


Suy niệm

“Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời” (Ga 6, 27).

Nhân loại đang được thừa hưởng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, cuộc sống tiện nghi, sung túc; những chuyển biến đa diện của xã hội, môi trường văn hóa, chính trị. Ngày nay người ta không dừng lại ở việc ăn no mặc ấm nhưng tiến đến việc ăn ngon mặc đẹp. Phải chăng đó là đích đến duy nhất của chúng ta? Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người đi xa hơn nữa: “Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”(Ga 6, 27).

Con người mải mê tìm kiếm của ăn vật chất, nhưng Thiên Chúa lại ban cho nhân loại lương thực trên trời là chính Mình Máu Chúa Giêsu. Muốn có của ăn trường sinh nhân loại không chỉ dựa vào sự hiểu biết nhưng bằng sự đáp trả của đức tin: “Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến” (Ga 6, 29). Thật vậy, một đức sống động sẽ đưa chúng ta gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu Kitô qua Thánh Lễ, kinh nguyện, Lời Chúa và nhất là Bí Tích Thánh Thể và Giao Hòa, để chúng ta được hưởng ơn cứu độ, bởi vì: “Có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ” (Rm 10,10).

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con đang mải mê tìm kiếm những giá trị trần gian, nguyện xin Chúa hướng lòng chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa là lựa chọn hàng đầu, vì chỉ nơi Chúa chúng con được no thỏa tình yêu, bình an và hạnh phúc đích thực. Amen.


Thánh Stanislao, Giám mục tử đạo

Thánh Stanislao sinh tại miền Cracovie nước Balan ngày 26 tháng 7 năm 1030 trong một gia đình giầu sang, phú quí. Thánh nhân là con trai duy nhất trong gia đình quyền quí, giầu sang, nhưng Ngài không ham mê của cải, không màng danh vọng, chức quyền, ngay từ nhỏ, từ lúc thiếu thời, Ngài đã tỏ ra là người đầy là nhân ái và giầu lòng thương xót….xem tiếp


Comments are closed.