Thứ Hai sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 6, 22-29

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”.

 


Suy niệm

 Đám đông dân chúng được Chúa Giêsu cho ăn no nê ngày hôm trước, ngày hôm sau họ trở lại nhưng không thấy Người ở đó nên lập tức đi tìm. Chúa Giêsu đã biết động lực thúc đẩy dân chúng đi tìm mình: Nếu theo Ngài họ sẽ có cái ăn mà không phải vất vả làm việc. Nhân cơ hội dân chúng chỉ biết khao khát tìm kiếm những lương thực chóng qua, Chúa Giêsu hướng họ đến lương thực thường tồn, mang lại phúc trường sinh bất tử, lương thực do chính Người ban cho.

 Một khi còn sống trong thân xác này, con người bất kể thời đại nào cũng không tránh khỏi những lo lắng về cơm, áo, gạo, tiền, hay danh, lợi, thú… Con người cứ mải tìm kiếm những điều đó dù ở bất cứ đâu, và bằng bất cứ giá nào. Ngay cả việc tìm đến với Chúa cũng có thể vì những lý do thực dụng này. Nhìn lại chính bản thân và tự hỏi xem, tôi tìm kiếm Chúa với mục đích gì? Vì lương thực chóng qua hay trường tồn, cho thể xác hay linh hồn, cho sự sống chóng qua đời này hay sự sống bất diệt mai sau?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tin Chúa đã chết và đã sống lại và chính niềm tin ấy giúp chúng con nhận ra ý nghĩa và mục đích cuộc sống, đó là nỗ lực tìm kiếm Chúa và sự sống vĩnh cửu do chính Chúa ban tặng. Xin đừng để cho bất cứ điều gì làm chúng con sao nhãng cùng đích này. Amen. 


Comments are closed.