Thứ Hai sau Chúa Nhật 28 Thường Niên – Ngày 10/10/2016

Lời Chúa: Lc 11, 29 – 32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.


Suy niệm

“Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy” (Lc 11, 30).

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy: “Thống hối nội tâm” là “sự vươn lên của ‘tâm hồn tan nát’, được ân sủng thần linh thúc đẩy để đáp lại tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Lòng thống hối bao hàm sự đau khổ vì tội đã phạm và quay lưng lại với tội lỗi, quyết tâm trong tương lai sẽ không tái phạm nữa và tin tưởng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Lòng thống hối được nuôi dưỡng bằng niềm hy vọng vào sự thương xót của Thiên Chúa” (Toát Yếu GLHTCG, số 300). Nói cách khác, sự thống hối là dấu chỉ cho thấy muốn mở lòng lãnh nhận ơn thứ tha từ Thiên Chúa khoan dung vô bờ. Thật vậy, dấu lạ ngôn sứ Giôna cũng là dấu lạ của tình yêu thương xót Chúa vì nhờ ông mà dân thành Ninivê đã sám hối. Cũng thế, Chúa Giêsu, với biến cố thương khó và phục sinh của mình, đã nên dấu lạ lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhân loại, vì nhờ Người mà con người được kêu gọi đáp lại tình yêu thương xót của Thiên Chúa qua việc sám hối: “Ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy” (Lc 11,30). Chúa Giêsu “còn hơn vua Salômôn nữa” và “còn hơn ông Giôna nữa”, Người không chỉ là dấu lạ mà còn là dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa làm người ở giữa thế gian (x.Ga 1,14a). Nơi Người và nhờ Người mà nhân loại được chữa lành và cứu sống, được thứ tha và giải thoát khỏi tội lỗi, được lắng nghe Tin Mừng và hưởng nhờ ơn cứu độ (x.Mt 11,5; Ga 8,11b; Mt 9,33; Lc 19,10).

Tin Mừng hôm nay soi sáng cho chúng ta nhìn thấy chính thân phận mọn hèn và tội lỗi của mình trong đại dương bao la lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, tâm hồn chúng ta không khỏi đau đớn vì những lỗi phạm cùng biết bao thiếu sót của mình. Nhưng cũng chính nhờ Người mà chúng ta được mời gọi phải tin tưởng và phó thác hoàn toàn quá khứ, hiện tại và tương lai của mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa muốn nói với ta rằng: Đừng ngại, đừng sợ! Hãy đến với Cha, vì tình thương của Cha luôn lớn lao hơn bất kỳ lỗi tội nào con trót phạm.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn sẵn lòng đón đợi chúng con trở về tựa nép bên lòng thương xót Chúa. Chúng con nguyện mãi được sống trong tình Ngài xót thương. Xin giúp chúng con hoán cải để ngày một nên hoàn thiện như lòng Chúa mong muốn. Amen.


Comments are closed.