Thứ Ba sau Chúa Nhật 28 Thường Niên – Ngày 11/10/2016

Lời Chúa: Lc 11, 37-41

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa. Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.


Suy niệm

“Chúa phán cùng ông ấy rằng: ‘Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác’” (Lc 11,39).

Người xưa nói: “Trời đánh tránh bữa ăn”. Thế nhưng trong Tin Mừng hôm nay, xem ra Chúa Giêsu không kiêng giữ điều tế nhị đó. Vì thật, trước mặt chủ nhà và ngay trong khung cảnh bữa ăn, Người đã mạnh mẽ lên án thái độ giả hình của những người biệt phái mang danh đạo đức mà thực tâm không chắc như vậy. Họ chỉ vụ hình thức với lối giải thích luật quá cứng nhắc, quá tỉ mỉ, quá dựa vào nghĩa chữ đến độ làm cho luật không còn đầy đủ ý nghĩa phải có của nó; để rồi họ bỏ quên những điều chính yếu nội tại sâu xa trong luật là lòng mến Chúa yêu người. Có thể nói, đạo của họ là đạo duy lề luật, nặng hình thức. Và cũng vì vậy mà họ bị Chúa Giêsu lên án: “Thật, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”. Người đời có thể lầm về họ, nhưng Chúa Giêsu Kitô, Đấng là sự thật, thì không.

Con người là loài thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh Người và luôn được mời gọi sống theo sự thật: “Có thì nói có, không thì nói không, thêm bớt điều gì là do ma quỷ” (Mt 5,37). Như thế, tôn trọng sự thật, sống và hành động trong chân lý là bước theo lối đường của Thiên Chúa, là làm đẹp lòng Người nhất vì nó thể hiện cách cụ thể ước muốn thuộc về Người là nguồn mạch chân lý.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới mà vật chất và danh lợi đang được nhiều người chạy theo. Chính điều đó đôi khi làm chúng con sống giả dối với nhau, thậm chí chối bỏ lối đường thánh thiện của Chúa để được hưởng lợi những sự thế trần. Xin Chúa tha thứ và ban ơn để chúng con luôn ý thức rằng chúng con là con cái Chúa, con cái của Đấng là sự thật ; để rồi chúng con ra sức sống chân thật dưới ánh sáng Lời Chúa soi dẫn mỗi ngày, mong sao trở nên những chứng nhân đem ánh sáng Tin mừng của sự thật tới cho mọi người. Amen.


Comments are closed.