Thứ Hai sau Chúa Nhật 25 Thường Niên – Ngày 19/09/2016

Lời Chúa: Lc 8, 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”.


Suy niệm

“Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy cái hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường. Nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8, 16).

Chúa Giêsu đã đến trần gian để trao ban Tin mừng cứu độ cho nhân loại. Như một ngọn đèn đang cháy cần được đặt trên giá, để ánh sáng lan tỏa khắp nơi, thì ánh sáng Tin mừng đã được Chúa Giêsu rao giảng cũng phải được lan tỏa tới mọi người. Tuy nhiên, để Tin mừng đó được rao giảng cần phải có những chứng nhân. Thì các tông đồ và các kitô hữu tiên khởi là những người đã quảng đại mở lòng đón nhận, làm triển nở và loan truyền Tin mừng; Các ngài như là những ngọn đèn được Chúa thắp sáng và sai đi vào giữa trần gian để làm lan tỏa ánh sáng Tin mừng; các ngài đã dùng lời nói, hành động và cả cuộc đời của mình để rao giảng về Thiên Chúa tình yêu. Thật vậy, sứ vụ rao giảng Tin mừng của các tông đồ vẫn được thừa hành trong Hội thánh tại thế này. Ở trong đó, mỗi tín hữu là một ngọn đèn được Chúa thắp sáng giữa đời để loan truyền Tin mừng cho người khác, như Chúa Giêsu đã mời gọi mỗi người chúng ta: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16). Vì thế, sứ vụ loan báo Tin mừng của mỗi tín hữu không phải tùy theo sở thích cá nhân nhưng là trách nhiệm mà Chúa đã trao ban cho mỗi người.

Tuy rằng Tin mừng đã được rao giảng hơn hai ngàn năm, thế nhưng vẫn luôn mới mẻ và cần thiết cho con người mọi thời. Nhất là trong thời đại hôm nay, khi mà đời sống của con người đang dần bị trói buộc bởi những lợi ích vật chất, tiếng nói của Chúa dần trở nên mờ nhạt với nhiều người. Do đó, chính lúc này lại cần có nhiều chứng nhân Tin mừng, cần nhiều ngọn đuốc tâm linh cháy sáng giữa đời để loan báo về Chúa Giêsu và Tin mừng của Ngài.
Đức tin của mỗi người Kitô hữu là ngọn đèn đã được Chúa thắp sáng. Và Ngài nhắc nhớ: “Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy cái hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường. Nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8,16). Vì thế, phải làm cho ngọn đèn đó được luôn cháy sáng trong đời sống hằng ngày của mỗi người tín hữu, để người khác có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa. Tiếc rằng, ngày nay có nhiều người kitô hữu đang để cho ngọn đèn đức tin của mình chỉ còn leo lét hầu tàn. Điều này khiến họ không thể trở thành một ngọn đèn cháy sáng, một chứng nhân Tin mừng giữa đời và đồng thời cũng gây nguy hại cho chính linh hồn họ.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thắp lên ngọn đèn đức tin cho chúng con và đặt chúng con vào giữa cuộc sống để chúng con trở nên chứng nhân cho Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết tỏa sáng đời sống chứng nhân và hăng say loan báo Tin mừng của Chúa cho mọi người.


Comments are closed.