Thứ Hai sau Chúa Nhật 21 Thường Niên – Ngày 22/08/2016

Lời Chúa: Lc 1, 39-47

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vả ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Êlisabeth. Và khi bà Êlisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Êlisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. Bà Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi”.


Suy niệm

… “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? …

 

Tin Mừng hôm nay tiếp nối trình thuật Mẹ Maria được truyền tin rằng Mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ Chúa Cứu Thế bởi quyền năng Chúa Thánh Thần ; Mẹ cũng biết chị họ của mình là bà Êlisabét đang cưu mang một người con trai (x. Lc 26 – 38). Liền sau đó, Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm viếng bà Êlisabét. Qua đây, chúng ta nhận thấy Mẹ có một tấm lòng bác ái và tinh thần phục vụ cao quý, Mẹ đã tinh tế nhận ra nhu cầu cần thiết của bà Êlisabét và đến giúp đỡ lúc bà sắp sinh. Nhờ ơn Chúa soi sáng, bà Êlisabét gặp Mẹ và đã thốt lên : “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?” (Lc 1, 43), chính lời này đã xác nhận Mẹ thật sự là Mẹ Thiên Chúa. Quả thật, vì Mẹ đang cưu mang Chúa Kitô, Đấng “là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa” (1 Tm 6,15), cho nên Mẹ được gọi là Nữ Vương. Và như thế, Mẹ được tham gia vào vương quyền của Con Mẹ, và vương quyền của Mẹ luôn gắn liền với vương quyền của Chúa Giêsu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Mừng lễ Đức Maria Nữ Vương, Phụng vụ Giáo Hội có ý nhắc nhở chúng ta, tất cả con cái Giáo Hội, nhớ đến Mẹ Maria mà tuyên xưng thế giá của Mẹ trên thiên đàng, cũng như giá trị ưu việt của lời cầu thay nguyện giúp của Mẹ trước toà Thiên Chúa. Chính Mẹ Maria dạy chúng ta đến với Chúa Giêsu mà cầu nguyện để Ngài ban ơn cho chúng ta. Bên cạnh đó, với tước hiệu là Nữ Vương và có quyền thế ở bên cạnh Chúa Giêsu, Mẹ sẽ chuyển cầu cho chúng ta trước nhan Chúa. Chúng ta tin tưởng Mẹ hằng nâng đỡ, phù hộ và an ủi tất cả những ai biết đến cùng Mẹ.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn Mẹ Maria làm Thân Mẫu của Con Chúa. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu và gương mẫu của Mẹ, ban cho chúng con được lòng yêu người và biết khiêm tốn phục vụ tha nhân – những người bệnh tật, bất hạnh, đau khổ và nghèo đói. Họ đang sống gần chúng con, cần chúng con giúp đỡ và chia sẻ về vật chất và tinh thần cho họ. Amen.


Comments are closed.