Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 13, 22-27

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’.


Suy niệm

… “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? …

Sự gia nhập Nước Trời không bao giờ là việc đương nhiên, nhưng đó là kết quả và là phần thưởng của một cuộc tranh đấu bước “qua cửa hẹp”. Cửa hẹp là cánh cửa của lòng ăn năn sám hối, là sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu và đặt niềm tin cậy nơi Người. Cơ hội dành cho mọi người, nhưng không phải là vô thời hạn. Ai không “đúng hẹn” sẽ không được vào Nước của Chúa.

Chúng ta có thể sa vào cơ nguy : sinh ra trong gia đình có đạo, sống trong cộng đoàn tin Chúa, hay một khi đã chính thức tin nhận Chúa là tự cho mình đã hoàn thành mục đích và không cần tiếp tục canh tân, thăng tiến. Không thể có một ơn cứu độ dọn sẵn cho những Kitô hữu không lo thực hành liên lỉ giáo huấn của Chúa. Ki-tô hữu phải luôn luôn tiến tới, nếu không thì sẽ lùi lại.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn qua cửa hẹp của Thập giá để cứu độ nhân loại và Chúa muốn chúng con “vác thập giá mình hằng ngày” mà theo Chúa. Xin cho chúng con biết không ngừng canh tân đời sống đức tin và nhiệt thành loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người, nhất là những người gần gũi với chúng con. Amen.


Comments are closed.