Thứ Hai sau Chúa Nhật 2 Thường Niên – Ngày 16/01/2017

Suy niệm

“Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới” (Mc 2, 22b).

Chúa Giêsu nói về việc ăn chay như thế nào ? Chúa Giêsu đã dùng kiểu nói hình tượng: “nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới” (Mc 2, 22b). Đây là một nguyên tắc để tránh sự mâu thuẫn nội tại, tránh sự đổ vỡ tất yếu. Đó là nguyên tắc về sự thống nhất, đồng nhất giữa cái bên trong và cái bên ngoài. Nếu quy chiếu vào việc ăn chay, thì theo nguyên tắc của Chúa Giêsu, người Kitô hữu vừa phải giữ chay bên ngoài vừa phải liệu sao giữ chay lòng nữa, tức sự sám hối. Nói cách khác, chay tịnh không có chỗ cho một hình thức chắp vá như kiểu vá áo, đổi vò, nhưng phải lưu ý đến cả hai điều: giữ chay theo luật và nêu cao tinh thần Tin Mừng của luật (x. Mc 2, 21-22).

Có câu truyện kể rằng: ngày nọ có ông kia vốn là người Công giáo đi săn trong rừng được một con nhím to. Ông dự tính treo nó lên, cắt tiết làm thịt, thì chợt nhớ ra hôm ấy là ngày chay buộc. “Thật tiếc quá đi!” – ông nghĩ bụng. Lặng chốc lát, bỗng nghe một tiếng “đét” – ông đánh vào cái đùi lông lá của mình – nảy ra một ý tưởng – “mình sẽ bán nó đi để mua con mực, con tuộc, con tôm hùm… mà ăn cho thỏa thích. Lâu lâu mình mới có dịp để thưởng thức những món ngon như thế. Thật tuyệt vời!”.
Vâng, đó cũng là câu truyện vẫn thường thấy ở đâu đó giữa những người Công giáo vào mỗi dịp chay buộc. Câu truyện ngầm cho thấy một thực trạng giữ luật đạo vụ hình thức vẫn nhan nhản đâu đó trong đời sống Kitô hữu. Nó đi ngược nguyên tắc của Chúa Giêsu: “rượu mới, bầu cũng phải mới”. Người Công giáo đích thực không sống vị luật, nhưng lòng có sao thì sống như vậy, và ý thức thanh luyện mình không ngừng. Điều này cũng cho ta các bài học thiết thực: Đã ăn chay thì phải thành tâm thiện chí với lòng sám hối, sửa đổi lối sống tội lỗi của mình; đã làm phúc bố thí thì không được tỏ vẻ cho người ta biết. Nói tóm, đừng sống đạo vụ hình thức chỉ vì luật nhưng hãy sống với tất cả tinh thần khiêm nhượng và lòng mến Chúa yêu người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng chỉ dạy và mời gọi chúng con ăn chay đúng cách. Xin giúp chúng con ghi nhớ và thực hành nguyên tắc “rượu mới, bầu cũng phải mới” để đời sống đức tin của chúng con không trở nên một kiểu hình thức trống rỗng, nhưng hằng chứa chan tinh thần Tin Mừng. Amen.


Comments are closed.