Chúa Nhật Thứ II Mùa Thường Niên Năm A

Suy niệm

Ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1, 29).

Khi Thiên Chúa quyết định giải phóng dân Israel ra khỏi Ai Cập, Ngài đã truyền cho Môisê hướng dẫn Dân Riêng mừng Lễ Vượt Qua. Mỗi gia đình giết một con chiên ăn mừng lễ. Con chiên đó phải lành lặn không một tỳ vết và vừa tròn một tuổi. Khi giết chiên, Người Israel phải lấy máu chiên bôi lên cửa nhà mình. Máu chiên chính là dấu hiệu phân biệt giữa người Israel với người Ai Cập. Sứ thần Thiên Chúa thấy vết máu chiên sẽ đi qua mà không sát hại con đầu lòng Israel. Nhờ vết máu chiên ấy, các con đầy lòng Israel được cứu (X.Xh 12, 3-5).

Chiên vượt qua là hình ảnh báo trước Chiên Thiên Chúa. Thánh Gioan ví Chúa Giêsu như con chiên bị đem đi giết. Chúa Giêsu, một Thiên Chúa quyền năng cao cả đã nhập thể làm người và chấp nhận cái chết chỉ vì yêu con người. Chúa Giêsu dù là Đấng vô tội nhưng Người đã không bào chữa cho mình khi bị giới lãnh đạo Do Thái vu cáo. Thái độ đó của Chúa Giêsu chẳng khác nào hình ảnh con chiên hiền lành không một chút phản kháng khi bị đem đi giết. Nhờ Giá Máu Cứu Chuộc của Chúa Giêsu, con người chúng ta tội lỗi lẽ ra phải chết nhưng lại được cứu thoát. Đồng thời, cũng nhờ Giá Máu Cứu Chuộc ấy, chúng ta lại được trở nên nghĩa tử của Chúa Cha (x.Ga 1,29). Như thế, giá máu của chiên vượt qua cứu được các con đầu lòng Ai Cập thì Giá máu của Chúa Giêsu cứu cả nhân loại khỏi sự chết. Lời Chúa hôm nay đã xác định cho ta thấy Đức Giêsu chính là Chiên của Thiên Chúa, Con Chiên hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc con người khỏi tội và biến con người thành nghĩa tử của cha trên trời. Do vậy, chúng ta cần nhận ra và đáp trả tình yêu bao la của Chúa qua những tâm tình yêu mến, tạ ơn, tôn vinh, chúc tụng và thờ lạy Chúa. Đặc biệt nơi thánh lễ, chúng ta hãy mặc lấy tâm tình sốt sắng cùng Người dâng hy tế lên Chúa Cha. Đồng thời, chúng ta ý thức sự hiện diện của Người khi rước Mình Máu Thánh vào trong tâm hồn.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã chịu hiến tế để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con nhận ra tình yêu và công nghiệp của Chúa để biết sống đáp lại tình yêu và những gì Chúa đã thực hiện cho chúng con. Chúng con sẽ sống đẹp lòng Chúa và có thái độ thờ lạy Chúa hết mình. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết giữ mình tránh những dịp tội để mỗi ngày được hoàn thiện mình hơn. Đồng thời, xin Chúa giúp chúng con thể hiện được hình ảnh của Chúa nơi bản than mình và biết rao truyền ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Amen.


Comments are closed.