Thứ Hai sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Lc 6, 36-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”


Suy niệm

Thiên Chúa yêu thương mời gọi chúng ta nên thánh, bằng chính những khả năng Thiên Chúa thương ban. Mùa Chay là thời gian thuận lợi để chúng ta làm mới lại cuộc sống, khi thật lòng nối lại mối tương giao với Thiên Chúa và hiệp thông với anh chị em. Lời Chúa dạy hôm nay: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ” (Lc 6, 36) là lý tưởng của người kitô trong cuộc sống từng ngày. Đồng thời, cũng là nền tảng ơn gọi và tư cách của con cái Thiên Chúa. Sức mạnh của tình yêu được thể hiện rõ nhất khi chúng ta biết tha thứ cho nhau, và yêu thương đến cùng.

 Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần lỗi phạm đến Thiên Chúa, đến tha nhân hay với bản thân. Mỗi lần trở về với cõi lòng mình là trở về nơi cung thánh tâm hồn trong sự hiện diện của Thiên Chúa, để chúng ta can đảm đi bước trước đến với tha nhân trong yêu thương, thứ tha, chia sẻ và quan tâm giúp đỡ những người đau khổ, nghèo nàn, bệnh tật; đồng thời cũng biết vị tha như Chúa: “Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11).

Lạy Thiên Chúa nhân từ, trong cuộc sống, chúng con đã nhiều lần lỗi nghĩa cùng Chúa, xúc phạm, làm mất lòng anh chị em chung quanh, xin thương ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để chúng con thật lòng trở về với Chúa trong yêu thương và biết tha thứ cho nhau, ngõ hầu, chúng con được tiến tới đỉnh trọn lành là chính Chúa. Amen. 


Comments are closed.