Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Mc 9,1-9

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?”

 


Suy niệm

 Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, núi cao là nơi Thiên Chúa hiện diện. Vì thế, khi nói “lên núi cao” là muốn diễn tả Chúa Giêsu cùng các môn đệ thân tín đến gặp gỡ và cầu nguyện với Thiên Chúa. Trong lúc cầu nguyện, Chúa Giêsu đã “biến hình” : Ngài tỏ lộ vinh quang Thiên Chúa cho các môn đệ.

 Cầu nguyện có thể làm cho người ta được biến đổi. Chính trong việc cầu nguyện, chúng ta đón nhận thánh ý Chúa, và được biến đổi để mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu, Đấng là “con rất yêu dấu” của Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con về đời sống cầu nguyện. Xin cho chúng con biết quý trọng và siêng năng cầu nguyện, nhất là với Chúa Giêsu Thánh Thể để nhờ đó, chúng con cũng được trở nên con yêu dấu của Cha trên trời. Amen.  


 

Comments are closed.