Thứ Hai sau Chúa Nhật 16 mùa Thường Niên – Ngày 18/07/2016

Lời Chúa: Mt 12, 38 - 42

Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người trả lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Giona. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Salomon”.


Suy niệm

“Như ông Giona đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy”. (Mt 12, 40)

Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người để chỉ cho con người đường đến với Chúa Cha. Người chính là dấu lạ của Chúa Cha, để nhờ Người, nhân loại có thể đạt được sự sống đời đời: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”(Ga 14, 6). Trước dấu lạ Giêsu, người môn đệ được mời gọi đón nhận hoặc khước từ. Các kinh sư và nhóm Pharisiêu đã khước từ Chúa và sứ điệp của Người. Họ đến với Chúa để chỉ muốn thấy Người làm một vài dấu lạ. Qua đòi hỏi này, không phải họ chỉ muốn có bằng chứng rõ ràng để tin Người là Đấng Thiên Sai, mà sâu xa hơn, còn có ý khiêu khích, thách thức Người. Chúa Giêsu khiển trách họ và những người thời đó là gian ác và ngoại tình, nghĩa là cứng lòng tin và bất trung với giao ước của Thiên Chúa. Liệu người thời nay và mỗi người chúng ta cũng như thế chăng?

Được biết Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người, chúng ta hãy mở lòng đón nhận Người qua việc đặt trọn niềm tin nơi Người. Ta hãy quyết tâm rèn luyện cuộc đời mình để không trở thành thế hệ gian ác và ngoại tình. Đó là biết dứt khoát đứng lên, không sống mãi trong kiểu sống đạo tầm thường, biết để lòng trí không còn quyến luyến các thụ tạo, các đam mê vui thú trần thế. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu sẽ trở thành dấu lạ tuyệt vời cho tâm hồn ta. Hơn nữa, dấu lạ Giêsu vẫn hằng ngày được tỏ hiện trong cuộc sống qua Lời Chúa, Phép Thánh Thể và nơi tha nhân. Tiếp nhận Lời và Mình Người, cùng đón nhận những người anh em, người môn đệ sẽ mỗi ngày nên giống Giêsu, trở thành “dấu lạ” để mọi người gặp được Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô rất đáng yêu mến, xin cho chúng con dám đón nhận Chúa vào trong cuộc đời chúng con, để chúng con được hạnh phúc và bình an thật. Amen.


Comments are closed.