Thứ Hai sau Chúa Nhật 12 Thường Niên – Ngày 26/06/2017

Lời Chúa: Mt 7, 1-5

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? Sao anh lại nói với người anh em : “ Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ?. Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”


Suy niệm

XÉT ĐOÁN

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán…” (Mt, 7, 1)

Đoạn tin mừng vừa được nghe cho ta một cái nhìn về một hành vi, hành vi ấy có tên là “xét đoán”. Nếu hiểu đơn thuần xét đoán là “xem xét để nhận định, đánh giá” (từ điển Tiếng Việt) thì có chi mà Tin Mừng phải đề cập, có gì mà Chúa phải bận tâm khuyên dạy? Thật vật, xét đoán là một hành vi đơn thuần của một lý trí bình thường như có câu: “làm người phải đắn phải đo, phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu”. Nhưng điều mà tin mừng muốn nói ở đây không phải là việc khai trừ sự xét đoán cho rằng sự độc địa trong xét đoán, tức là một cách lên án người khác. Đó là việc “vạch lá tìm sâu” nơi những khuyết điểm thiếu xót của người khác. Thánh Phaolô và Thánh Giacôbê đều nói: “Anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?” (Gc 4, 12).

Từ bỏ sự xét đoán để khỏi bị người khác xét đoán là điều đúng nhưng ta còn phải từ bỏ sự xét đoán để khỏi bị chính Thiên Chúa phán xét. Và hơn thế nữa, ta còn phải đưa tha nhân vào tình yêu (Agape) của Chúa và như Chúa, vì tình yêu mới có khả năng biến đổi sự xét đoán, biến một hành vi không yêu thương thành một hành vi yêu thương. Nhưng để từ bỏ sự xét đoán là điều không dễ dàng nếu ta không biết nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân, vì từ việc nhìn nhận sự mỏng giòn của ta thì ta mới có thể cảm thông cho những yếu lỗi của người khác rồi từ đó mới có thể đưa tha nhân vào một tình yêu (Agape) mà Thiên Chúa mời gọi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng không phải ai cũng có được những hoàn cảnh thuận lợi như chúng con đang có, xin cho chúng con biết nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân để có thể cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ những người khác. Xin cho chúng con biết mang mặc một tình yêu như Chúa hầu có thể sống và sẻ chia tình yêu ấy cho những người chúng con chưa yêu mến.


Comments are closed.