Chúa Nhật 12 Thường Niên – Ngày 25/06/2017

Lời Chúa: Mt 10, 26-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà”.

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần”.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời”.


Suy niệm

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN VÀO CHÚA GIÊSU

“Phàm ai tuyên xưng Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10, 32).

Tuyên xưng là thái độ của đức tin, xác tín cho những điều chân thật nhất. Đó là chân nhận Chúa Giêsu là nguồn mạch, là ý nghĩa và là nền tảng cho cuộc đời chúng ta. Hành động tuyên xưng này đòi hỏi một bước nhảy của đức tin, một sự liều lĩnh vượt trên những đòi hỏi của lý trí. Sự tuyên xưng là thái độ không sợ sệt, tránh né trước những thử thách mà người môn đệ phải đối diện: sự khước từ, bắt bớ, thậm chí là dùng chính mạng sống để tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã dùng chính mạng sống để xác quyết niềm tin của mình: “Vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi”( Pl 1,21).

Trải qua hơn hai ngàn năm, Giáo Hội sống niềm tin của mình và mời gọi các kitô hữu cũng sống với niềm tin đó. Kinh tin kính mà chúng ta đọc là một lời tuyên xưng đức tin thiết thực nhất. Bản tuyên xưng đức tin được thuê dệt biết bao khó nhọc, hi sinh, có nước mắt và máu của tiền nhân. Cùng với đức tin của cả Giáo Hội, đức tin Đất Việt cũng góp phần viết lên trang sử kiêu hùng của 117 các vị thánh Tử Đạo và hàng triệu con người đã và đang dấn thân cho niềm tin của mình vào Chúa Giêsu. Bởi xác tín vào lời hứa của Chúa Giêsu: “Phàm ai tuyên xưng Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10, 32).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng và đức mến nồng nàn để đặt trọn cuộc sống vào quyền năng và tình yêu chúa. Amen.


Comments are closed.