Thứ Hai – Ngày Thứ 4 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C

Lời Chúa: Mt 2, 13-18

Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”. Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.


Suy niệm

“Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống”. (Mt 2,16)

Đối lại với tiếng hát của các thiên thần trong đêm Chúa Giáng Sinh là tiếng khóc than của những bà mẹ mất con trong cuộc sát hại của Hêrôđê ở Bêlem. Phải chăng sự ra đời của Đức Giêsu lại là nguyên nhân gây ra cái chết của những trẻ thơ vô tội? Các sử gia đã chứng thực rằng vua Hêrôđê không từ một thủ đoạn nào để tiêu diệt bất cứ ai có thể đe doạ đến ngai vàng của ông. Như thế, cái chết của Các Thánh Anh Hài là lời tố cáo tham vọng ích kỷ, sự tàn bạo của bạo chúa Hêrôđê nhưng đồng thời cũng là lời chứng cho vinh quang của Thiên Chúa là sự sống của con người.

Hành vi “thảm sát hài nhi” ngày nay vẫn còn xảy ra. Trên nhiều trang báo, ta thấy lại có thêm những trường hợp trẻ sơ sinh bị vất bỏ trong thùng rác. Trên đất nước chúng ta cũng như trên khắp thế giới, mỗi ngày có hàng triệu thai nhi bị giết hại. Việc con người sử dụng tự do để thoả mãn những tham vọng thấp hèn ích kỷ là một trong những nguyên nhân chính của thảm hoạ tội ác đó. Chúng ta đều có tự do. Tự do của chúng ta đã được sử dụng để vun đắp sự sống hay để huỷ diệt?

Lạy Chúa, thế giới con đang sống còn đầy những thảm họa do con người đã lạm dụng tự do của mình. Xin cho con biết sử dụng tự do để làm vinh danh Chúa hơn đồng thời mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Amen.


Các Thánh Anh Hài, tử đạo

Ngay ca nhập lễ của ngày lễ kính các Thánh Anh Hài, tử đạo đã có những lời:” Các hài nhi vô tội, xưa bị giết vì Ðức Kitô. Nay được theo Người là Chiên con tinh tuyền. Miệng chẳng ngớt tung hô: “Lạy Chúa, vinh danh Chúa”…….xem tiếp


Comments are closed.