Thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy Ban Giáo dục Công Giáo gửi cho sinh viên học sinh đầu năm học 2015

“Là những người Châu Á, các bạn cần thấy và yêu, từ bên trong, tất cả những gì là đẹp đẽ, cao quý và chân thật trong các nền văn hoá và truyền thống của các bạn. Nhưng là những kitô hữu, các bạn cũng biết rằng Tin Mừng có sức mạnh để thanh luyện, nâng cao và làm cho hoàn hảo di sản này … Trong sự hiệp nhất với các vị chủ chăn của các bạn, các bạn có thể trân trọng nhiều các giá trị tích cực và đa dạng của các nền văn hoá Á Châu”


Thu-Nam-hoc-Moi-2015-2016-1 Thu-Nam-hoc-Moi-2015-2016-2

Comments are closed.