Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên – Ngày 06/11/2021

Lời Chúa: Lc 16, 9-15

9 Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

13 Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su.15 Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.

 


Suy niệm

DỨT KHOÁT CHỌN CHÚA

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16,13)

1.Cuộc sống là những chọn lựa

Cuộc sống gồm những chọn lựa và từ bỏ. Thật vậy, vì bị hạn chế về mặt thời gian và không gian nên khi chúng ta chọn đều này thì cùng lúc đó chúng ta cũng phải bỏ điều kia. Điều quan trọng là những chọn lựa và từ bỏ ấy phù hợp và mang lại lợi ích cho cuộc sống của ta. Trong thực tế, có nhiều người không thể đưa ra chọn lựa cách dứt khoát. Những người như thế thường ở trong trạng thái nửa vời, “đứng núi này trông núi nọ” và họ không thể dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống. Bởi lẽ có quá nhiều thứ chi phối tư tưởng, suy nghĩ khiến hành động của họ không nhất quán, không đi theo một đường hướng nhất định. Kết quả là họ cứ như người say không làm chủ hành động hoặc như người khờ dại đang “đuổi hình bắt bóng”, cực nhọc suốt ngày mà chẳng được gì.

2.Dứt khoát chọn Chúa để được hạnh phúc Nước Trời

Người Kitô hữu chúng ta là những người con của Chúa và thuộc về Chúa. Trong mọi nơi mọi lúc, cuộc sống của chúng ta phải có chủ đích, có định hướng. Chủ đích của chúng ta không là gì khác ngoài hạnh phúc là chính Chúa. Như người lái tàu dựa vào ngọn hải đăng để định hướng cho hành trình vượt biển khơi, mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta phải quy hướng về Chúa, là nguồn sức mạnh và cùng đích của cuộc đời ta. Chúa không đòi hỏi ta quá nhiều nhưng Chúa cần nơi chúng ta một thái độ dứt khoát. Vì thái độ theo Chúa cách nửa vời, thờ ơ như sách Khải Huyền mô tả: “Vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Kh 3,16). Thật vậy, trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã nói: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16,13). Chúa biết tiền bạc có một sức hấp dẫn mãnh liệt và khi quá yêu tiền bạc, con người sẽ coi nó như cùng đích của cuộc đời và làm tôi cho tiền bạc. Với những người coi tiền bạc là tất cả, họ vẫn nói: “Tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái vọng che thân, là cán cân công lý”. Ý thức được mối nguy hại của việc quá yêu tiền bạc, tác giả Thánh Vịnh 62,11 dạy: “Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở, lòng chẳng nên gắn bó làm chi.” Ngụ ý muốn dạy bảo con người hãy khôn ngoan, đừng quá gắn bó với tiền bạc nhưng dứt khoát chọn Chúa là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn cam đảm và khôn ngoan, để dù sống giữa thế gian đầy cám dỗ bởi bả vinh hoa, tiền tài, chúng ta vẫn một lòng làm tôi tớ Chúa cách dứt khoát, hầu mai sau được hưởng hạnh phúc Nước Trời bên Chúa.


Comments are closed.