Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên – Các Thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ – Ngày 02/10/2021

Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

 


Suy niệm

NGƯỜI BẢO TRỢ ĐẮC LỰC

“Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18, 10).

Phụng vụ Giáo hội hôm nay mừng kính các Thiên Thần hộ thủ hay còn gọi là Thiên thần bản mệnh. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã cảnh cáo những người hay ỷ lớn ăn hiếp nhỏ; cậy mình già mà coi thường trẻ thơ: “Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18, 10). Chúa Giêsu muốn nói đến vai trò và nhiệm vụ của các Thiên Thần trong đời sống của mỗi Kitô hữu.

Giáo lý Hội thánh Công giáo số 336 dạy, “Cuộc đời con ngưởi từ lúc khởi đầu cho đến lúc chết, đều được bao bọc bằng sự bảo vệ và lời chuyển cầu của các Thiên Thần. Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một Thiên Thần làm Đấng bảo trợ và mục tử, hướng dẫn họ đến sự sống.” Với định nghĩa này, chúng ta, những người con của Chúa, có được diễm phúc và niềm vui lớn lao vì tình yêu tạo dựng, cứu chuộc và bảo vệ của Thiên Chúa. Chúa muốn chúng ta thuộc về Ngài trong mọi phút giây của cuộc sống; và Ngài cũng thấu hiểu chúng ta trên trần thế phải đối diện với biết bao cạm bẫy, lôi cuốn và đam mê nên sai Thiên Thần đến chở che, bảo vệ và nâng đỡ. Đức thánh cha Phanxicô khẳng định: “Trên hành trình và trong những thử thách của cuộc đời, chúng ta không đơn độc. Chúng ta luôn được các thiên thần của Thiên Chúa đồng hành và giúp sức.”

Hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn được gói bằng lòng biết ơn về tình yêu thương quan phòng thật nhiệm mầu của Chúa dành cho mỗi người. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa và đời sống mỗi người có một kế hoạch đặc biệt trong chương trình cúu độ. Chúa sai các Thiên thần đến vừa để bảo bọc vừa để giúp mỗi người hoàn tất mục đích và sứ mạng mà Chúa đã tín nhiệm trao phó. Lời tạ ơn cao đẹp là cùng một tâm tình với Giáo hội trong lời nguyện nhập lễ, “Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, Chúa đã sai các thiên thần đến gìn giữ chúng con. Xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực che chở, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang.”

Cùng tâm tình cầu nguyện, chúng ta hãy mở lòng đón nhận sự trợ giúp của các Thiên thần. Hãy cho phép các ngài nâng đỡ bước chân mềm yếu của chúng ta. Hãy cho phép các ngài can thiệp vào những dự tính, kế hoạch và cả ước muốn của chúng ta. Chính Ngài sẽ giúp chúng ta phân biệt điều gì làm đẹp lòng Chúa và điều gì do ma quỷ xúi giục. Hãy xin các ngài ban sức mạnh để giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa.

Khi khởi đầu ngày sống mới, chúng ta hãy cầu xin với Thiên thần hộ thủ và mời ngài vào căn nhà tâm hồn để cùng suy nghĩ, cùng cảm nhận và cùng làm việc bổn phận đẹp lòng Chúa.

“Thiên thần của Chúa là Thiên thần bản mệnh yêu dấu của con. Nơi ngài tình yêu của Chúa được ban cho con. Mỗi ngày, xin ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con.” Amen.


Comments are closed.