Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên – Ngày 04/09/2021

Lời Chúa: Lc 6, 1-5

Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói : “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?”

3 Đức Giê-su trả lời : “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi .” 5 Rồi Người nói : “Con Người làm chủ ngày sa-bát .”

 


Suy niệm

NGÀY CỦA CHÚA

“Con Người làm chủ ngày sa-bát.” (Lc 6,5)

Ngày Sabat là ngày nghỉ ngơi, mọi hoạt động của “ngày thường” phải nhường chỗ cho những “luật Sabat”, khi ấy con người có nhiều “tự do” hơn trong “ngày của Chúa”.

LÀM GÌ TRONG NGÀY SABAT? Ngày Sabat được đặt ở trung tâm lề luật của người Do Thái, ngày Sabat được hiến dâng cho Thiên Chúa, là ngày được dành cách đặc biệt thánh thiện để ca ngợi Thiên Chúa, ca ngợi công trình tạo dựng của Ngài và những hành động cứu độ mà Ngài dành cho Israel. Thế nhưng, những người Pharisêu quá chú trọng nguyên tắc tuân giữ lề luật, họ quên mất ý nghĩa tinh thần yêu thương của luật mà chỉ giữ luật theo nghĩa văn tự và tự họ lại nhiệt thành tuân giữ các hệ quả khác của lề luật. Như trong đoạn Tin Mừng hôm nay, họ xem việc bứt lúa của các tông đồ là vi phạm lề luật. Chúa Giêsu đã đến để kiện toàn lề luật và mang đến ý nghĩa đích thực cho “ngày của Chúa”.

NGÀY CỦA CHÚA CẦN PHẢI LÀM GÌ? Ngày Chúa Nhật khác biệt rõ ràng với ngày Sabat. Trong cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, ngày Chúa Nhật hoàn thành ý nghĩa thiêng liêng của ngày Sabat Do Thái, và loan báo sự nghỉ ngơi muôn đời trong Thiên Chúa. Ngày hôm nay, cuộc sống bon chen dễ làm con người quên mất điều cần phải làm trong “ngày của Chúa”, ngày con người đến với Thiên Chúa và đến với nhau. Bên cạnh đó, ngày Chúa Nhật được dành để làm việc lành và khiêm tốn phục vụ các bệnh nhân, và người già yếu. Các Kitô hữu cũng phải thánh hoá ngày Chúa Nhật bằng cách dành thời giờ và sự chăm sóc cho gia đình mình và những người lân cận. Ngày Chúa Nhật cũng là ngày để giúp cho sự tăng trưởng đời sống nội tâm Kitô hữu.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức nghỉ ngơi trong ngày của Chúa, nơi Thánh Lễ, nơi những việc lành mà chúng ta cần thực hiện trong ngày này. Ước mong mỗi ngày Chúa Nhật luôn là ngày bình an và tràn đầy niềm vui cho mỗi người, để từ đó lan toả niềm vui Tin Mừng về Chúa cho những ai mà chúng ta gặp gỡ.


Comments are closed.