Thứ Bảy tuần XIX Thường Niên – Ngày 19/8/2023

Lời Chúa: Mt 19, 13-15

Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

 


Suy niệm

NƯỚC TRỜI &TRẺ EM

“Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19, 14).

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đặt tay chúc lành và cầu nguyện cho các trẻ em. Đây là hành động đầy ý nghĩa mà Chúa Giêsu thực hiện trong xã hội thời bấy giờ. Vì đối với xã hội, con người dễ khinh thường những người yếu thế, nhỏ bé của xã hội và coi trọng những người có quyền thế. Xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu cũng thế, họ khinh thường và khai trừ một số người ra khỏi sinh hoạt chung của xã hội và tôn giáo của mình, trong đó có các trẻ em. Quả thế, trẻ em ở mọi thời đại luôn là thành phần nhỏ bé và yếu thế của xã hội. Hay nói cách khác, trẻ em là thành phần không có tiếng nói trong xã hội, vì cuộc sống của các em luôn phải phụ thuộc vào cha mẹ mình về mọi mặt. Trong ngữ cảnh của bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng dễ hiểu tại sao các tông đồ lại la rày các trẻ nhỏ như thế, vì các tông đồ cũng là người Do Thái và ít nhiều các ông cũng bị ảnh hưởng bởi những tâm thức đó. Thế nhưng, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một cái nhìn hoàn toàn khác về các trẻ em. Ngài dạy chúng ta biết yêu thương và tôn trọng các trẻ em, vì “Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19, 14).

Khi nói đến “Nước Trời”, mỗi người chúng ta sẽ có những cảm nhận của riêng mình và chắc chắn rằng đó là nơi mà mỗi người chúng ta đều mong muốn mình có mặt ở đó. Đối với đức tin của người Công Giáo, sự sống ở đời này chỉ là khởi đầu để chúng ta bước vào sự sống vĩnh cửu đời sau. Sự sống đời sau chính là phần thưởng viên mãn cho chúng ta, vì nơi đó chúng ta được ở cùng Thiên Chúa và chiêm ngắm Tôn Nhan Ngài. Như thế, để được vào Nước Trời, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta điều kiện, đó là “Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19, 14). Thế nhưng, tại sao Chúa Giêsu lại đề cao các trẻ em như thế ? Vì, trẻ em mang tâm hồn đơn sơ và phó thác hoàn toàn vào cha mẹ mình và Chúa Giêsu muốn nêu cao tính lệ thuộc nơi các trẻ em. Ngài muốn nêu gương cho chúng ta biết sống đơn sơ, khiêm nhường để hoàn toàn tin cậy, gắn bó và phó thác vào Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới bảo đảm cho chúng ta phần thưởng “Nước Trời”.

Với sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy nên giống trẻ em để được vào Nước Trời. Chúng ta nên giống trẻ em không phải là giống các em hoàn toàn về thể lý hay một tâm hồn ngây thơ. Nhưng trên hết, chúng ta cần mang trong mình tâm hồn của lòng đơn sơ, chân thành và hoàn toàn phó thác vào bàn tay của Thiên Chúa. Một người trưởng thành mà giữ được tâm hồn đó, thì xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa. Cùng với đó, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta bài học về tình yêu thương và lòng tôn trọng đối với trẻ em. Các trẻ em xứng đáng được nhận điều đó, vì chính Chúa Giêsu đã dạy, “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng”.

Lạy Chúa, Chúa yêu thương và đón nhận các trẻ em vào lòng, vì Chúa nhận ra tâm hồn đơn sơ và chân thành của các trẻ em. Chúa muốn chúng con mang tâm hồn như các trẻ em khi đến với Chúa. Chính Chúa là Đấng chân thành và đầy lòng yêu thương. Chúa đòi hỏi những ai muốn ở với Chúa cũng phải đơn sơ, chân thành và sống chan hòa yêu thương. Xin Chúa ban ơn chúc phúc cho chúng con, để chúng con được nên giống trẻ em và được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.


Comments are closed.