Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên – Ngày 13/08/2022

Lời Chúa: Mt 19, 13-15

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”. Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.

 


Suy niệm

TÂM HỒN THUỘC VỀ CHÚA

“Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng” (Mt 19,14).

Khi nghĩ đến các trẻ nhỏ, một số người cho rằng các em là những không đáng quan tâm; nhưng Chúa Giêsu lại suy nghĩ hoàn toàn khác. Ngài đã khẳng định: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng” (Mt 19,14). Vậy “giống như chúng”, ta có thể hiểu như thế nào? Đức Giêsu không có ý nói là phải nhỏ bé lại về mặt thể lý, nhưng là mặc lấy tâm tình của trẻ nhỏ. Đó là: trong trắng, đơn sơ, chân thành, không nghi kỵ, vòng vo, gian dối, không tự kiêu, tự mãn, nhưng biết phó thác, tin tưởng vào bố mẹ. Chính Chúa Giêsu là gương mẫu cho ta với những điều kể trên. Ngài hằng lắng nghe, vâng phục, tin tưởng vào Chúa Cha. Ngài đã nói: “Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng sai Thầy” (Ga 4,34). Ngài trở thành con đường tuyệt hảo dẫn về Nước Trời “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Ta chỉ có thể đến với Thiên Chúa bằng con đường Giêsu. Hay nói cách khác là ta phải mang tâm tình của Chúa Giêsu để đến Thiên Chúa.

Chỉ khi ta mang tấm lòng như Chúa Giêsu thì ta mới cảm nhận được giá trị cao quý của sự sống và những phẩm chất tốt đẹp của một tâm hồn trẻ thơ. Ngày hôm nay, những đức tính của một trẻ thơ càng cần thiết hơn nữa giữa một thế giới lọc lừa lẫn nhau, chạy theo những đam mê lạc thú, không còn niềm tin vào Thiên Chúa,…Những điều này khiến con người trở nên cô đơn, mất niềm hy vọng và đau khổ. Chỉ ở nơi Thiên Chúa con người mới đạt đến hạnh phúc viên mãn, bất diệt.

Xin Chúa giúp chúng con mang tâm tình của trẻ nhỏ, biết lấy Ngài làm gương mẫu sống hầu được hưởng hạnh phúc nước Trời như Ngài đã hứa ban: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”.


Comments are closed.