THỨ BẢY TUẦN THÁNH CỬ HÀNH CANH THỨC VƯỢT QUA

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

CỬ HÀNH CANH THỨC VƯỢT QUA

Vào lúc 19h30 thứ Bảy- ngày 30-03-2024, Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc cử hành canh thức Vượt Qua- mừng Chúa sống lại.

Các nghi thức được diễn ra tuần tự theo đúng Phụng vụ Giáo Hội trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Lời mở đầu của Cha Giám đốc Phaolô- chủ tế mời gọi mọi người đang hiện diện trong cử hành này cùng họp nhau canh thức cầu nguyện.

Nghi thức làm phép lửa và làm phép nến Phục Sinh

Kiệu nến Phục Sinh

Lời công bố Tin Mừng Phục Sinh của Cha Phêrô Nguyễn Huệ vang lên hào hùng trong bầu khí hân hoan mà Hội Thánh mời gọi con cái khắp nơi cùng chia sẻ[1].

Tiếp nối là phần Phụng vụ Lời Chúa với 9 bài đọc từ Cựu ước đến Tân ước giúp suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân Người, ngay từ lúc khởi nguyên[2]. Sau khi công bố Tin Mừng, Cha Giuse Phạm Anh Quốc chia sẻ về niềm tin Phục Sinh phải đi cùng với lời rao giảng Tin Mừng Phục Sinh. Trong đó, chiều kích thánh giá Chúa Kitô là điều không thể thiếu. Vì nếu không có thánh giá Chúa Kitô; không có niềm tin Đức Kitô Phục Sinh thì người Kitô hữu trở nên những kẻ đáng thương hơn hết mọi người (x. 1Cr 15,19)

Tiếp đến là nghi thức làm phép Nước và tuyên xưng đức tin- lặp lại những lời cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy[3].

Cuối cùng là Phụng Vụ Thánh Thể, Mẹ Hội Thánh mời gọi con cái của mình vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và sự phục sinh của Người[4].

Ban Văn Hoá- Thần học III

  1. X. Sách lễ Roma, tr 283.

  2. Sđd, tr 279.

  3. Sđd, tr 279.

  4. Sđd, tr 279.

 

Comments are closed.