Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh – Ngày 07/05/2022

Lời Chúa: Ga 6,60-69

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

VƯỢT QUA THỬ THÁCH NHỜ ĐỨC TIN

“Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa” (Ga 60,69).

Trên hành trình tiến về Đất hứa, dân Do thái dù được Thiên Chúa bao bọc, chở che và nuôi dưỡng, nhưng cũng không ít lần họ đã bất trung khi đánh mất niềm tin vào Ngài. Thật vậy, hành trình theo Chúa không phải lúc nào cũng thành công tốt đẹp nhưng luôn có mặt của thử thách. Ngay cả các môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, những người đã từng chứng kiến biết bao phép lạ Ngài làm, đến khi gặp nghịch cảnh, không ít người cũng đã vấp ngã trên hành trình thập giá theo Ngài.

Khi Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh hóa ra nhiều, dân chúng đã phấn khởi theo Ngài rất đông. Từ phép lạ ấy, Ngài muốn hướng lòng họ đến Lương thực Hằng sống là chính Ngài: “Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì được sống muôn đời” (Ga 6,54). Vì không hiểu được Lời Chúa bởi sự cứng lòng, nhiều người đã không đủ mạnh tin vào Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng lấy Máu Thịt mình làm lương thực ban sự sống đời đời. Thế nên, điều đó đã trở thành nguyên cớ khiến nhiều người khó chịu, nhất là trong số họ, có những môn đệ đã rút lui và không còn theo Ngài nữa. Trong khi người này bỏ đi, người kia quay lưng với Chúa, thánh Phêrô đã đại diện các tông đồ xác định sự chọn lựa của mình: “Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa” (Ga 60,69). Đối với Phêrô, chẳng còn ai đáng để ông theo hơn là Chúa Giêsu, vì chỉ có Ngài mới có lời đem lại sự sống đời đời.

Với lời tuyên xưng đức tin đầy tâm tình phó thác, thánh Phêrô đã tin tưởng tuyệt đối vào Chúa ngay cả lúc tối tăm vô định, ngay cả khi bản thân ông còn nhiều yếu đuối bất toàn. Liệu rằng khi đối diện với những hoàn cảnh không như mong muốn, thái độ của chúng ta sẽ ra sao: cậy trông tín thác hay chao đảo? Sống trong thế giới đổi thay không ngừng, con người dễ bị lôi kéo vào thái độ thay lòng đổi dạ. Thực tế đã có nhiều môn đệ trước kia từng theo Chúa nhưng nay họ đã không còn đứng vững trước sức mạnh của tiền tài, danh vọng và lạc thú. Thật vậy, tin theo Chúa lúc thuận lợi thì dễ dàng, nhưng để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những biến cố thử thách của cuộc sống đòi hỏi phải có đức tin. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải bước ra khỏi tình trạng sống đức tin nửa vời để dứt khoát chọn lựa theo Chúa. Có như thế, người môn đệ mới có thể đi vào mối tương quan mật thiết với thầy mình, mới tin tưởng những điều thầy mình dạy, mới can đảm thi hành những huấn lệnh mà thầy đã trao ban.

“Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn”(Gc 1,3). Nhờ đối diện với những thử thách mà đức tin của chúng ta mới được thêm kiên vững. Xin Chúa là Nguồn sức mạnh đỡ nâng, giúp chúng ta nhận ra giá trị của gian lao thử thách trước mọi nghịch cảnh của đời sống, để chúng ta có nghị lực vươn lên, trung thành theo Chúa đến cùng.


Comments are closed.