Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng – Ngày 16/12/2023

Lời Chúa: (Mt 17, 10-13)

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?”

Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”.

Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

 


Suy niệm

TRỞ NÊN NGÔN SỨ TRONG THỜI ĐẠI

“Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.”

Tin Mừng hôm nay tiếp nối trình thuật Chúa Giêsu cho các môn đệ thân tín thấy Chúa biến hình trên núi, có ông Môsê và ông Êlia cùng đàm đạo. Sau khi được chứng kiến việc biến hình, các môn đệ tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia phải đến. Tuy nhiên, theo lời ngôn sứ Malakhi đã tiên báo (Mlk 3,23-24) thì ngôn sứ Êlia phải đến trước để chuẩn bị cho Đấng Mêsia. Vì thế các môn đệ đã thắc mắc với Chúa Giêsu: “Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước ?” Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ông Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” Câu trả lời của Chúa Giêsu trước câu hỏi thắc mắc của các môn đệ, khiến cho chúng ta nghĩ đến: vai trò của các ngôn sứ và những hậu quả khi các ngôn sứ thực hiện vai trò ấy.

Trong bối cảnh Israel chịu sự thống trị của La Mã, các chi tộc tan rã, quốc gia suy thoái. Với suy nghĩ theo kiểu loài người, người ta đã dự kiến và mong đợi rằng, Êlia sẽ đến để tái tạo và thiết lập một quốc gia hùng mạnh. Sau sự kiện biến hình, các môn đệ càng tin hơn về sự xuất hiện của Êlia để tái lập lại vương quốc trần thế. Gioan Tẩy Giả đã đến và ông đã dọn đường cho Đấng Mêsia bằng một hình thức khác. Ông kêu gọi thay đổi cách sống của con người với nhau: “ Anh em hãy sinh những hoa quả xứng với lòng sám hối… Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy… Ðừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình… Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta…” (Lc 3,7-14). Với vai trò ngôn sứ như vậy, ông Gioan, người dọn đường cho Đấng Mêsia đã bị giết chết. Bởi vì đi theo đường lối của Thiên Chúa thì khác xa với kiểu toan tính của con người.

Chúa Giêsu là Đấng Mêsia đã đến, Ngài tiếp tục sứ mệnh rao giảng và thiết lập vương quốc có Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em. Ngài đề cao tương quan tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân, Ngài muốn mọi người thể hiện tình yêu với Thiên Chúa bằng cách họ sống yêu thương nhau như chính mình. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu cũng bị giết chết như Gioan. Bởi vì đường lối của Thiên Chúa khác xa với đường lối của con người. Đường lối của con người là đường lối mà ai mạnh nấy thắng, ai đủ quyền lực thì ngồi ghế cao, lấn át kẻ khác. Còn đường lối của Chúa thì ngược lại, ai làm lớn phải là người phục vụ. Ai yêu thương thì chu toàn lề luật. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến trong mùa Vọng và mùa Giáng Sinh này một cách có ý nghĩa hơn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đi theo đường lối của Chúa, biết làm ngôn sứ cho Chúa dẫu có phải hy sinh tính mạng vì chúng con biết rằng các ngôn sứ của Chúa cũng đã từng gặp khó khăn và hy sinh mạng sống. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng chịu vác thánh giá chịu tử hình vì Tin Mừng cứu độ. Lạy Chúa, xin hãy hãy uốn lòng chúng con và ngự đến trong tâm hồn chúng con. Amen


Comments are closed.