Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay – Ngày 27-02-2021

Lời Chúa: Mt 5,43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy ‘ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù’. Còn Ta, Ta bảo các con ‘hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con’, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì; các người thu thuế không làm như thế ư. Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn; những người ngoại giáo không làm thế ư. Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

 


Suy niệm

TÌNH YÊU PHỦ LẤP MUÔN NGÀN TỘI LỖI

Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương (Mt 5,45)

Trong bài giảng tại đền thờ Gioan Latêranô ngày 07 tháng 04 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh đến sự kiên nhẫn và lòng thương xót lớn lao của Thiên Chúa. Đó là một tình yêu bất diệt, một tình yêu nâng đỡ, hỗ trợ, nâng chúng ta lên và dẫn chúng ta về với Ngài, dẫu chúng ta sai lỗi phạm tội. Vì thế chúng ta đừng bao giờ mất đi sự tin tưởng vào sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Ngài.

Còn Ta, Ta bảo các con ‘hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con’ (Mt 5,44). Theo sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, thù địch là kiêu ngạo tự đặt mình ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, phủ nhận sự tốt lành của Ngài (x. Sách GLHTCG số 2094). Như thế, khi chúng ta tự đặt mình ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa là chúng ta trở thành thù địch với Thiên Chúa, “ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa” (Gc 4, 4). Vì ai không yêu thương là con cái của ma quỷ (x. 1Ga 3,10) và ma quỷ là cha của sự gian dối, là tên sát nhân (x. Ga 8, 4, 4). Từ sau khi nguyên tổ phạm tội, bản tính con người đã bị tổ thương, luôn nghiêng chiều về tội lỗi, luôn bị cám dỗ để nổi loại chống lại Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa luôn là Đấng chậm bất bình và rất giàu ân nghĩa, luôn kiên nhẫn và yêu thương con người (x. Ep 2, 4), vì Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương (Mt 5, 45). Ngay khi con người còn là tội nhân, còn là thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài là Đức Giêsu đến để chết trên thập giá để tiêu diệt và phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét, làm cho con người được hòa giải với Thiên Chúa. Trước kia, vì một người kiêu ngạo không vâng phục mà tội lỗi và sự chết đã thống trị, đã kéo con người trở thành thù nghịch với Thiên Chúa. Thì nay, nhờ thập giá mà muôn người được sống, được hòa giải với Thiên Chúa trong thân thể của Đức Giêsu Kitô. (x. Ep 2,16)

Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo (Mt 5,48). Là người Kitô hữu chúng ta được mời gọi hãy yêu thương và tha thứ để trở nên người hoàn hảo như Cha trên trời là Ðấng hoàn hảo. Để làm được điều này không phải sức tự nhiên có thể làm được, nếu không có ơn Chúa trợ giúp và sự cộng tác của chúng ta. Trước hết, mỗi người chúng ta được mời gọi sống yêu thương, vì đó là mối dây liên kết tuyệt hảo, vì yêu thương phủ lấp muôn ngàn tội lỗi (1Pr 4,8). Nơi nào sống yêu thương, nơi đó có Chúa hiện diện, nơi nào có Chúa hiện diện thì nơi đó không có sự oán hờn chia rẽ nhưng sẽ là hiền hậu, chịu đựng, tha thứ, tin tưởng, hy vọng (x. 1Cr 13,4-7). Kế đến, mùa chay thánh là một thời gian thuận tiện để chúng ta sống một cuộc sống mới trong Chúa Kitô nơi Bí tích Giao Hòa. Vì chúng ta được kêu gọi không phải để sống tội lỗi nhưng là để sống thánh thiện, sống yêu thương, sống có lòng thương xót và tha thứ (1Tx 4,7). Nơi Bí tích Giao Hòa chúng ta cùng được phục sinh với Chúa Kitô, được sống thân tình với Thiên Chúa, được giải hòa cùng Hội Thánh, được giải hòa với tha nhân và tìm lại được sự thật nơi con người của mình. Khi hưởng nhờ hồng ân lòng thương xót của Thiên Chúa qua Bí tích Giao Hòa, chúng ta được thúc đẩy tha thứ, làm hòa và thương xót anh em như chính Chúa đã thương xót chúng ta.

Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với mỗi người chúng ta và Ngài luôn mời gọi chúng ta đến với Ngài. Xin cho mùa Chay thánh này nên như một cơ hội tốt để chúng ta là hòa với Thiên Chúa và tha nhân, xin cho tình yêu và lòng thương xót dạt dào của Thiên Chúa không ra vô hiệu mà sinh ích cho chúng ta trên con đường trọn lành.


Comments are closed.