Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm B – Ngày 28-02-2021

Lời Chúa: Mc 9, 1-9

Khi ấy, Chúa Giê-su đưa Phê-rô, Gia-cô-bê, và Gio-an đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Ê-li-a và Mô-sê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giê-su. Bấy giờ Phê-rô lên tiếng thưa Chúa Giê-su rằng : “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều ; một cho Thầy, một cho Mô-sê, và một cho Ê-li-a”. Phê-rô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giê-su với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giê-su ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau : “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì”.

 


Suy niệm

BIẾN ĐỔI NHỜ CHÚA

“Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy” (Mc 9,2-3).

Trong Mầu nhiệm Năm Sự Sáng, ở ngắm thứ ba, chúng ta đã đọc rằng: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi, ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần. Bước vào Chúa nhật thứ hai Mùa Chay, phụng vụ Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm biến cố Chúa Giêsu biến hình, để với ơn Chúa Thánh Thần và nhờ Lời Chúa soi dẫn chúng ta cũng được Chúa biến đổi.

Tin Mừng hôm nay kể lại, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín lên núi cao vắng vẻ, để tỏ vinh quang của Ngài. “Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy” (Mc 9, 2-3). Vinh quang của Đức Giêsu được trình bày qua các chi tiết về y phục và lời phán. Theo quan niệm đương thời, y phục là cách diễn tả con người. Trong trình thuật này, nó có giá trị ám chỉ nhân tính của Đức Giêsu. Từ đám mây, có tiếng phán. Tiếng ấy không nói với Đức Giêsu nhưng là lời giải thích về những gì đang diễn ra với các môn đệ.

Phần thứ nhất của lời giải thích là một khẳng định: “Đây là Con Ta yêu dấu”. Đại từ “đây” không loại trừ ông Môsê và ông Êlia khỏi điều được công bố nhưng nhằm nhấn mạnh tính cách hơn hẳn của Đức Giêsu so với hai vị đó. Ngữ đoạn “là Con của Ta” cho thấy một cách tường minh rằng Đức Giêsu xuất phát từ Thiên Chúa, nên lời của Người là lời và hành động của Thiên Chúa. Tính từ “yêu dấu” nhấn mạnh mối tương quan đặc biệt giữa Thiên Chúa và Đức Giêsu.

Phần thứ hai là một lời kêu gọi: “Hãy vâng nghe lời Người”. Đức Giêsu là Tôn Sư độc nhất, là Đấng công bố Lời tối hậu của Thiên Chúa. Các môn đệ chỉ phải vâng nghe lời Người mà thôi. Đấng thực hiện và hoàn tất những gì được nói trong Cựu Ước, Đấng quyết định giá trị và biến hình để đem lại sự trường tồn cho những thực tại Cựu Ước. Nơi Đức Giêsu chỉ có một mặc khải duy nhất và trọn vẹn của Chúa Cha.

Cũng như các môn đệ xưa chưa thể hiểu ngay mọi ý nghĩa của biến cố biến hình. Trong đời sống thường nhật, đứng trước những khó khăn, gian truân, vui buồn, ta thật khó nhận ý nghĩa cuộc đời, khó khám phá ra Thiên Chúa tình yêu và công bình. Nhưng để có thể biến đổi với Chúa, ta cần biết đón nhận những đau khổ, thử thách trong đời sống đạo. Chúng ta cũng phải sẵn sàng lột xác để biến đổi từ con người ích kỷ, thành bao dung, từ chỗ thực dụng thành vô vị lợi, từ chỗ chỉ biết nghĩ đến mình, thì giờ đây biết nghĩ đến người khác; từ chỗ muốn được hạnh phúc và sung sướng mà không chấp nhận đau khổ, thành một người mang trong mình tư tưởng của Thiên Chúa. Muốn được như vậy, ta cần cố gắng thanh luyện bản thân quên mình, ngoan ngoãn để Chúa hướng dẫn trên bước đường đức tin.

Thánh Phaolô Tông Đồ đã căn dặn chúng ta phải ghi tâm khắc cốt lời này: “Đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu độ”. Bao lâu còn sống trên trần gian, xin Chúa cho chúng ta biết luôn đổi mới cuộc đời với niềm hy vọng trong giờ Chúa gọi ta, chúng ta sẽ được sống và được nhìn thấy cuộc biến hình vinh hiển, đang chờ đón chúng ta mai sau. Amen.


Comments are closed.