Thứ Bảy trong Mùa Giáng Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 1,29-34

Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Ðây chính là Ðấng mà tôi đã nói rằng: Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước, để Người được tỏ mình ra trong Israel. Và Gioan đã làm chứng rằng: Tôi đã thấy Thánh Thần như con chim bồ câu từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Ðấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa.

 


Suy niệm

Trang Tin Mừng hôm nay không những giới thiệu khuôn mặt của Chúa Giêsu với vẻ hiền lành của Chiên con, mà còn tỏ lộ sứ mạng của Ngài là “Đấng xóa tội trần gian”. Ngài đến để dẫn đưa những người tội lỗi về với Thiên Chúa. Ngài gánh lấy tội trần gian để nhờ cái chết và sự phục sinh Ngài, tội lỗi của nhân loại được tha thứ. Điều này không có nghĩa là chúng ta cứ trút bỏ mọi tội lỗi cho Ngài, rồi an tâm hưởng ơn cứu độ “một lần cho tất cả” mà không nỗ lực cố gắng. Thực ra, Chúa Giêsu mang lấy tội chúng ta, để chúng ta biết đứng dậy theo Chúa với tâm hồn tự do và tràn ngập niềm vui của người làm con Chúa. Đức khiêm nhường hiện rõ trong cuộc đời Mẹ qua việc nhận biết chân thực về bản chất, giá trị của mình và phó thác hoàn toàn bản thân để cho ơn Chúa.

 Qua Bí tích Giải Tội, chúng ta nhận được ơn tha thứ và bình an. Chính Chúa đã đổ đầy ân sủng của Ngài vào thân phận yếu hèn của chúng ta, để trợ giúp chúng ta tiếp tục chiến đấu và chiến thắng tội lỗi. Như thế, việc ý thức về thân phận bất toàn và tội lỗi không làm chúng ta mặc cảm, nhưng để biết cảm thông với chính mình và với người khác. Đừng để những vết thương tội lỗi dày xéo tâm hồn mình đến độ buồn sầu hay chán chường, thất vọng. Hơn nữa, chúng ta còn được mời gọi để tỏ lòng thương cảm và tha thứ cho những lỗi phạm của anh em mình. Đấng xóa tội trần gian đã thực hiện việc xóa trắng tội cho chúng ta bằng giá máu của Ngài. Chắc hẳn, điều Ngài mong chờ nhất là chúng ta cũng biết yêu thương, nâng đỡ, vực dậy và tha thứ cho anh em mình. 

Lạy Chúa, Chúa đã thực hiện công nghiệp cứu chuộc bằng cái chết đau thương trên thập giá. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức thân phận tội lỗi của mình để biết cảm thông cho những lầm lỗi của người khác và khiêm tốn chạy đến với Chúa qua việc đón nhận Bí Tích Giao Hòa. Amen. 


Comments are closed.